ทัวร์พม่า ยอดขายอันดับ 1

อิ่มเอมใจกับโปรแกรมทัวร์พม่ายอดขายอันดับหนึ่ง เริ่มเส้นทางสายธรรมะ ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พาท่านเที่ยวหงสาวดี เจดีย์ไจ๊ปุ่นพระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังวังบุเรงนองพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี เจดีย์โบดาทาวน์ เทพทันใจ มหาเจดีย์ชเวดากองโชว์นาฏศิลเมียนมาร์ เจดีย์เยเลพญา พระหินอ่อน ช้างเผือก และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อตหรือจะเลือกสุขใจกับเส้นทางบุญย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวนพาท่านนมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง ขอพรเทพทันใจที่เจดีย์โบตะทาว สักการะเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ ณ เมืองหงสาวดีร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1000 รูป ที่วัด ไจ้คะวายสักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โทและช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต

สำหรับท่านที่สนใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศพม่าสามารถโทรสอบถามและจองโปรแกรมทัวร์ ได้ที่พนักงานขาย หรืออัพเดทโปรโมชั่นทัวร์พม่าราคาถูก ทุกสัปดาห์ ที่เว็บไซต์แห่งนี้ ทางบริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสและความไว้วางใจในการให้บริการแก่ท่าน เพื่อให้การท่องเที่ยวต่างประเทศของท่านเป็นไปอย่างราบรื่น

ทัวร์พม่าราคาถูก โปรแกรมทัวร์ทั้งหมด
HOT ถูกเวอร์ !!
1.
IB-Myanmar 21 : SUPER SHOCK!! พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง ร่วมทำพิธีสวดมนต์เสริมบารมี แก้ปีชง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ
สายการบิน: SL
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 1 วัน
กำหนดการ:
10, 19ต.ค.60ราคา4,999.-
9, 20, 23, 27พ.ย.60ราคา4,999.-
14, 18, 25, 28 ธ.ค.60ราคา4,999.-
4, 8, 15, 18, 22, 29 ม.ค.61ราคา4,999.-
5, 8, 12, 19, 22, 26 ก.พ.61ราคา4,999.-
ราคาเริ่มต้น 4,999.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ย่างกุ้ง-พระหินอ่อน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน-วัดหงาทัตยี-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-

2.
TZ-Myanmar 07 : EASY LUXURY BAGAN MANDALAY มัณฑะเลย์ มินกุน สกายส์ อังวะ พุกาม 4 วัน 3 คืน
สายการบิน: PG
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 4 วัน
กำหนดการ:
19-22 ต.ค. 60ราคา16,900.-
07-10 ธ.ค. 60 (วันรัฐธรรมนูญ)ราคา21,900.-
02-05 พ.ย. 60ราคา22,900.-
21-24 ธ.ค. 60ราคา23,900.-
16-19 พ.ย. 60ราคา24,900.-
ราคาเริ่มต้น 16,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า อิ่มบุญ....นมัสการมหาบูชาสถาน...เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม พิเศษ!!นั่งเล้าจน์บางกอกแอร์เวย์ บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชมอาทิตย์อัสดงท่ามกลางความยิ่งใหญ่ของทุ่งทะเลเจดีย์ เมืองพุกาม เที่ยว เมืองสกายน์ ชมวิวยอดดอยสกายน์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ จุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ เที่ยวเมืองมิงกุน ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก เมนูพิเศษ!!! กุ้งแม่น้ำเผา สามารถใช้ห้องรับรองของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้ พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว

โปรแกรมแนะนำ
3.
TZ-Myanmar 05 : EASY BOUTIQUE MYANMAR ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน บินหรู นอน 4ดาว
สายการบิน: PG
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
18-20, 19-21 ต.ค. 60ราคา10,900.-
26-28, 27-29 ต.ค. 60ราคา11,900.-
02-04, 03-05, 09-11, 10-12, 16-18, 17-19, 23-25, 24-26 พ.ย. 60ราคา13,900.-
30 พ.ย.- 02 ธ.ค. 60ราคา13,900.-
21-23 ต.ค. 60ราคา17,900.-
ราคาเริ่มต้น 10,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
เมนูพิเศษ!!! เมนูเป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำเผา เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม พิเศษสุด++ นั่งเล้าจน์บางกอกแอร์เวย์ บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง สักการะ เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน ชม เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ชมความงดงามอร่ามตาสีทองที่ เจดีย์ชเวดากอง มหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของพม่า ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า ช้อปปิ้ง ตลาดสก๊อต พักโรงแรม BEST WESTTERN GREEN HILL หรือ SUMMIT PARK VIEW ระดับ 4 ดาว ในเมืองย่างกุ้ง ***พิเศษ!!!พักอินทร์แขวน 1 คืน + ย่างกุ้ง 1 คืน***

4.
IB-Myanmar 01 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน (พักโนโวเทล)
สายการบิน: DD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
19-21, 25-27, 26-28 ส.ค.60ราคา12,900.-
1-3, 2-4, 8-10, 9-11, 15-17, 16-18, 22 -24, 23 -25 ก.ย.60ราคา12,900.-
27-29, 28 -30 ต.ค.60ราคา13,900.-
21-23 ต.ค.60 (วันปิยมหาราช)ราคา16,900.-
30 ธ.ค.60 -1 ม.ค.61 (วันขึ้นปีใหม่2561)ราคา17,900.-
ราคาเริ่มต้น 12,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา พระมหาเจดีย์ชเวดากอง สิเรียม เจดีย์เยเลพญา วัดบารมี เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต

5.
TZ-Myanmar 08 : EASY LUXURY BAGAN MANDALAY มัณฑะเลย์ มินกุน สกายส์ อังวะ พุกาม 4 วัน 3 คืน
สายการบิน: PG
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 4 วัน
กำหนดการ:
29 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 (วันปีใหม่)ราคา25,900.-
30 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 (วันปีใหม่)ราคา25,900.-
ราคาเริ่มต้น 25,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า อิ่มบุญ....นมัสการมหาบูชาสถาน...เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม พิเศษ!!นั่งเล้าจน์บางกอกแอร์เวย์ บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชมอาทิตย์อัสดงท่ามกลางความยิ่งใหญ่ของทุ่งทะเลเจดีย์ เมืองพุกาม เที่ยว เมืองสกายน์ ชมวิวยอดดอยสกายน์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ จุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ เที่ยวเมืองมิงกุน ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก เมนูพิเศษ!!! กุ้งแม่น้ำเผา สามารถใช้ห้องรับรองของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้ พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว

เดือน ตุลาคม 2560
6.
IB-Myanmar 09 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 2 วัน 1 คืน (SL) พักหรู 5 ดาว
สายการบิน: SL
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 2 วัน
กำหนดการ:
17-18, 30-31 ต.ค.60ราคา7,900.-
ราคาเริ่มต้น 7,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุมุเตา วังบุเรงนอง พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ชเวดากอง สิเรียม เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต พระนอนตาหวาน

7.
IB-Myanmar05 ย่างกุ้ง อินทร์แขวน สักการะศาลพระสุพรรณกัลยา
สายการบิน: DD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
18-20, 19-21, 25-27, 26-28 ส.ค.60ราคา10,900.-
6-8, 7-9, 14-16, 27-29, 28-30 ต.ค.60ราคา10,900.-
13-15 ต.ค.60ราคา12,900.-
ราคาเริ่มต้น 10,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ย่างกุ้ง หงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอร์ คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวนย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์ คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน

8.
IB-Myanmar 17 : โปรประหยัด เที่ยวพม่า ราคาจิ๊บจิ๊บ บินนกแอร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พักหรู 4ดาว ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง 3วัน2คืน
สายการบิน: DD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
6-8, 7-9, 14-16, 27-29, 28-30 ต.ค.60ราคา11,900.-
13-15, 20-22 ต.ค.60ราคา12,900.-
21-23 ต.ค.60 (วันปิยมหาราช)ราคา13,900.-
ราคาเริ่มต้น 11,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) -วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง --เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ

9.
IB-Myanmar 20 : พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เทพทันใจ บินDD พระธาตุอินทร์แขวน พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา พักโรงแรมหรูมีระดับ 4ดาว สุดคุ้ม!! ชาบูชิบุฟเฟต์
สายการบิน: DD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
6-8, 7-9, 27-29, 28-30 ต.ค.60ราคา12,900.-
3-5, 4-6, 10-12, 11-13, 17-19, 18-20, 24-26, 25-27 พ.ย.60ราคา12,900.-
1-3, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25 ธ.ค.60ราคา12,900.-
13-15, 14-16, 20-22 ต.ค.60ราคา13,900.-
21-23ต.ค.60 (วันปิยมหาราช)ราคา15,900.-
ราคาเริ่มต้น 12,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต

10.
IB-Myanmar 11 โปรยิ้มยิ้ม ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 4 วัน (SL) พักโรงแรม Best western
สายการบิน: SL
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 4 วัน
กำหนดการ:
24-27 ส.ค.60/ 7-10 ก.ย.60/ 28 ก.ย.-1 ต.ค.60/ 12-15, 19-22 ต.ค.60ราคา12,900.-
22-25 ต.ค.60ราคา13,900.-
20-23 ต.ค.60 (วันปิยมหาราช)ราคา14,900.-
ราคาเริ่มต้น 12,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
พระนอนตาหวาน ย่างกุ้ง สิเรียม เจดีย์เยเลพญา หงสาวดี พระสุพรรณกัลยา วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว ตลาดสก๊อต เทพทันใจ เจดีย์โบตาทาวน์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

11.
IB-Myanmar 13 : ทัวร์พม่า หลงรัก...พุกาม 3วัน บินFD ทุ่งทะเลเจดีย์ชมพระอาทิตย์ตก พระมหามัยมุนี
สายการบิน: FD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
22-24ก.ย.60ราคา12,900.-
6-8, 20-22ต.ค.60ราคา12,900.-
1-3, 15-17 ธ.ค.60ราคา12,900.-
21-23ต.ค.60 (วันปิยมหาราช)ราคา15,900.-
3-5, 8-10, 9-11 ธ.ค.60ราคา15,900.-
ราคาเริ่มต้น 12,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
มัณฑะเลย์-พุกาม-เจดีย์ชเวซันดอว์-เจดีย์บูพญา-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก -วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี -พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-อมรปุระ -สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบตองตามัน-เจดีย์หยก

12.
IB-Myanmar 19 : โปรยิ้ม ยิ้ม เที่ยวพม่า เต็มอิ่ม 4วัน บินไลออนแอร์ ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เทพทันใจ พระธาตุอินแขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
สายการบิน: SL
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 4 วัน
กำหนดการ:
12-15, 19-22 ต.ค.60ราคา12,900.-
2-5, 16-19 พ.ย.60ราคา13,900.-
20-23ต.ค.60 (วันปิยมหาราช)ราคา14,900.-
30พ.ย.-03ธ.ค.60ราคา14,900.-
29ธ.ค.60-01ม.ค.61ราคา16,900.-
ราคาเริ่มต้น 12,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา - หงสาวดี-พระสุพรรณกัลยา-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน -เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-เทพทันใจ-เจดีย์โบตาทาวน์- พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

13.
IB-Myanmar 10 ทัวร์พม่า เนปิดอว์ ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน (SL) พัก 4 ดาว
สายการบิน: SL
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 4 วัน
กำหนดการ:
24-27 ส.ค.60/ 7-10 ก.ย.60/ 28 ก.ย.60-1 ต.ค.60/ 19-22 ต.ค.60ราคา13,900.-
22-25 ต.ค.60ราคา14,900.-
20-23 ต.ค.60 (วันปิยมหาราช)ราคา15,900.-
ราคาเริ่มต้น 13,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ย่างกุ้ง กรุงเนปิดอว์ มหาเจดีย์อุปปาตสันติ กรุงเนปิดอว์ หงสาวดี คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี พระนอนชเวตาเลียว พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง เทพทันใจ ตลาดสก๊อต พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

14.
IB-Myanmar 16 บินลัดฟ้าสู่พม่า...พาเที่ยวเนปิดอว์ พม่า ย่างกุ้ง เนปิดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พิเศษ!! เมนูซุปเปอร์ซีฟู้ด
สายการบิน: SL
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 4 วัน
กำหนดการ:
28ก.ย.60-1ต.ค.60ราคา13,900.-
12-15, 19-22 ต.ค.60ราคา13,900.-
22-25ต.ค.60ราคา14,900.-
20-23ต.ค.60 (วันปิยมหาราช)ราคา15,900.-
ราคาเริ่มต้น 13,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-กรุงเนปิดอว์-มหาเจดีย์อุปปาตสันติ -หงสาวดี-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน -พระนอนชเวตาเลียว-พระธาตุมุเตา-พระราชวังบุเรงนอง-ย่างกุ้ง-เทพทันใจ-ตลาดสก๊อต พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

15.
IB-Myanmar 15 : พม่า3 เมืองดัง ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ เจดีย์ชเวสิกอง พระมหามัยมุนี เจดีย์ชเวดากอง สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พักหรู 4 ดาว 4วัน
สายการบิน: 8M
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 4 วัน
กำหนดการ:
20-23, 27-30ต.ค.60ราคา21,900.-
20-23, 27-30ต.ค.60ราคา21,900.-
ราคาเริ่มต้น 21,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-ตลาดสก๊อต-เทพทันใจ-เจดีย์โบตาทาวน์พระมหาเจดีย์ชเวดากอง -พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก -มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง- เขามัณฑะเลย์

16.
IB-Myanmar 101 : โปรสุขใจ พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พักหรู 4 ดาว 3 วัน 2 คืน
สายการบิน: SL
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
21-23, 22-24 ต.ค.60 (วันปิยะมหาราช)ราคา12,900.-
ราคาเริ่มต้น 12,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 4 ดาว Best Western or Summit Park View Hotel 4*

เดือน ธันวาคม 2560 / วันขึ้นปีใหม่ 2018
17.
IB-Myanmar 08 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน 2 คืน (DD) พักหรู 4 ดาว
สายการบิน: DD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
25-27, 26-28 ส.ค.60/ 1-3, 2-4, 8-10, 9-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25 ก.ย.60ราคา9,999.-
29 ก.ย.-1 ต.ค.60/ 6-8, 7-9, 14-16, 27-29, 28-30 ต.ค.60/ 3-5, 4-6, 10-12, 11-13, 17-19, 18-20, 24-26, 25-27 พ.ย.60/ 1-3, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25 ธ.ค.60ราคา10,900.-
13-15, 20-22 ต.ค.60/ 2-4, 8-10 ธ.ค.60ราคา11,900.-
21-23 ต.ค.60 (วันปิยมหาราช)/ 9-11, 29-31 ธ.ค.60ราคา12,900.-
31 ธ.ค.60-1 ม.ค.61 (HAPPY NEW YEAR 2018)ราคา13,900.-
ราคาเริ่มต้น 9,999.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ย่างกุ้ง ตลาดสก๊อต สิเรียม เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ หงสาวดี วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระราชวังบุเรงนอง วัดมหาเจดีย์ผู้ชนะสิบทิศ วัดไจ๊กะเลาะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน

18.
IB-Myanmar 03 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
สายการบิน: PG
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
1-3, 8-10, 15-17, 22-24, 29-1 ต.ค.60ราคา11,900.-
6 -8, 13-15, 20-22, 27-29 ต.ค.60ราคา12,900.-
21 -23 ต.ค.60ราคา13,900.-
8-10, 9-11, 10-12 ธ.ค.60ราคา13,900.-
ราคาเริ่มต้น 11,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ย่างกุ้ง เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ พระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน

19.
IB-Myanmar 12 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน (DD) ก.ย.-ธ.ค.
สายการบิน: DD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
25-27, 26-28 ส.ค.60/ 1-3, 2-4, 8-10, 9-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25 ก.ย.60ราคา11,900.-
29 ก.ย.-1 ต.ค.60/ 30 ก.ย.-2 ต.ค.60/ 6-8, 7-9, 27-29, 28-30, 27-29, 28-30 ต.ค.60/ 3-5, 4-6, 10-12, 11-13, 17-19, 18-20, 24-26, 25-27 พ.ย.60/ 1-3, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25 ธ.ค.60ราคา12,900.-
14-16, 20-22 ต.ค.60/ 2-4, 8-10 ธ.ค.60ราคา13,900.-
21-23 ต.ค.60 (วันปิยมหาราช)/ 29 ธ.ค.60-31 ธ.ค.60/ 31 ธ.ค.60-2 ม.ค.61 (HAPPY NEW YEAR 2018)ราคา15,900.-
30 ธ.ค.60-1 ม.ค.61 (วันขึ้นปีใหม่ 2560)ราคา16,900.-
ราคาเริ่มต้น 11,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง สิเรียม เจดีย์เยเลพญา วัดบารมี เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต

20.
TZ-Myanmar 06 : EASY BOUTIQUE MYANMAR ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน บินหรู นอน 4ดาว
สายการบิน: PG
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
01-03, 14-16, 15-17, 22-24, 23-25 ธ.ค. 60ราคา13,900.-
03-05 ธ.ค. 60 (วันพ่อแห่งชาติ)ราคา19,900.-
08-10, 09-11 ธ.ค. 60 (วันรัฐธรรมนูญ)ราคา19,900.-
30 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 (วันปีใหม่)ราคา19,900.-
31 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 (วันปีใหม่)ราคา19,900.-
ราคาเริ่มต้น 13,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
เมนูพิเศษ!!! เมนูเป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำเผา เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม พิเศษสุด++ นั่งเล้าจน์บางกอกแอร์เวย์ บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง สักการะ เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน ชม เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ชมความงดงามอร่ามตาสีทองที่ เจดีย์ชเวดากอง มหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของพม่า ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า ช้อปปิ้ง ตลาดสก๊อต พักโรงแรม BEST WESTTERN GREEN HILL หรือ SUMMIT PARK VIEW ระดับ 4 ดาว ในเมืองย่างกุ้ง ***พิเศษ!!!พักอินทร์แขวน 1 คืน + ย่างกุ้ง 1 คืน***

<<January 2011>>
SunMonTueWedThrFriSat
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
CALL CENTER บริการหาทัวร์ตามใจคุณ ปลอดภัยเมื่อเดินทางกับเรา