ทัวร์พม่า ยอดขายอันดับ 1

อิ่มเอมใจกับโปรแกรมทัวร์พม่ายอดขายอันดับหนึ่ง เริ่มเส้นทางสายธรรมะ ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พาท่านเที่ยวหงสาวดี เจดีย์ไจ๊ปุ่นพระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังวังบุเรงนองพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี เจดีย์โบดาทาวน์ เทพทันใจ มหาเจดีย์ชเวดากองโชว์นาฏศิลเมียนมาร์ เจดีย์เยเลพญา พระหินอ่อน ช้างเผือก และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อตหรือจะเลือกสุขใจกับเส้นทางบุญย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวนพาท่านนมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง ขอพรเทพทันใจที่เจดีย์โบตะทาว สักการะเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ ณ เมืองหงสาวดีร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1000 รูป ที่วัด ไจ้คะวายสักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โทและช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต

สำหรับท่านที่สนใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศพม่าสามารถโทรสอบถามและจองโปรแกรมทัวร์ ได้ที่พนักงานขาย หรืออัพเดทโปรโมชั่นทัวร์พม่าราคาถูก ทุกสัปดาห์ ที่เว็บไซต์แห่งนี้ ทางบริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสและความไว้วางใจในการให้บริการแก่ท่าน เพื่อให้การท่องเที่ยวต่างประเทศของท่านเป็นไปอย่างราบรื่น

ทัวร์พม่าราคาถูก โปรแกรมทัวร์ทั้งหมด
HOT ถูกเวอร์ !!
1.
BT-Myanmar 12 : พม่าสุดเพลิน ย่างกุ้ง 1วัน ไหว้พระ5วัด โดยสายการบินนกแอร์ DD
สายการบิน: DD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 1 วัน
กำหนดการ:
13, 15, 16, 18, 19 ,20, 25 26, 27, 30 เม.ย.61ราคา4,994.-
03, 04, 09, 10, 11, 16 17, 18, 19, 20, 23, 24 25, 30, 31 พ.ค.61ราคา4,994.-
01, 05, 12, 13, 14, 26, 27, 29 พ.ค.61ราคา5,494.-
14, 21, 22, 28, 29 เม.ย.61ราคา5,994.-
ราคาเริ่มต้น 4,994.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
1.ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว 2.สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) 3.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ 4.ขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว 5.ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ 6.ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต 7.อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร 8.เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้ากลับดึก

2.
IB-Myanmar 21 : SUPER SHOCK!! พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง ร่วมทำพิธีสวดมนต์เสริมบารมี แก้ปีชง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ
สายการบิน: SL
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 1 วัน
กำหนดการ:
02, 09, 19, 23, 26 เม.ย.61ราคา4,999.-
03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 พ.ค.61ราคา4,999.-
ราคาเริ่มต้น 4,999.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ย่างกุ้ง-พระหินอ่อน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระนอนตาหวาน-วัดหงาทัตยี-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-

เดือน เมษายน 2561
3.
BT-Myanmar 11 : ทัวร์พม่า ไหว้พระสุดชิล ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน ( มี.ค.-พ.ค.61)
สายการบิน: PG
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 2 วัน
กำหนดการ:
21-22, 24-25 เม.ย.61ราคา7,991.-
01-02, 05-06, 12-13, 19-20, 26-27 พ.ค.61ราคา7,991.-
ราคาเริ่มต้น 7,991.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
1. สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตะทาวน์ อิ่มอร่อยกับ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองของสายการบินบางกอกแอร์เวย์

4.
IB-Myanmar 36 : โปรสุดคุ้ม พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พักหรู 5 ดาว 2วัน 1คืน (เม.ย.-ก.ย.61)
สายการบิน: DD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 2 วัน
กำหนดการ:
17-18 เม.ย.61 / 08-09, 22-23, 30-31 พ.ค.61ราคา7,900.-
05-06, 19-20, 26-27 มิ.ย.61ราคา7,900.-
03-04, 10-11, 24-25 ก.ค.61 / 31 ก.ค.- 01 ส.ค.61ราคา7,900.-
07-08, 14-15, 28-29 ส.ค.61ราคา7,900.-
04-05, 18-19, 25-26 ก.ย.61ราคา7,900.-
ราคาเริ่มต้น 7,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
พระธาตุมุเตา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เมืองสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตลาดโบโจ๊ก อองซาน เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป

5.
IB-Myanmar 34 : โปรน้องดี บินดี อยู่ดี พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พักหรู 4 ดาว (มี.ค.-มิ.ย.61)
สายการบิน: PG
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
06-08, 07-09, 20-22, 27-29, 28-30 เม.ย.61ราคา11,900.-
04-06, 05-07, 11-13, 18-20, 25-27 พ.ค.61ราคา11,900.-
01-03, 08-10, 15-17, 22-24 มิ.ย.61ราคา11,900.-
29 มิ.ย.- 01 ก.ค.61ราคา11,900.-
ราคาเริ่มต้น 11,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา + น้ำดื่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 4 ดาว แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้า+บทสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า)

6.
IB-Myanmar 33 : พาเที่ยวเนปิดอว์ พม่า ย่างกุ้ง เนปิดอว์ พระธาตุอินแขวน 4 วัน พิเศษ เมนูซุปเปอร์ซีฟู้ด (มี.ค.-มิ.ย.61)
สายการบิน: SL
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 4 วัน
กำหนดการ:
11-14 พ.ค.61 / 31 พ.ค.-03 มิ.ย.61 / 07-10, 21-24 มิ.ย.61ราคา12,900.-
04-07 พ.ค.61ราคา13,900.-
05-08, 26-29 เม.ย.61ราคา14,900.-
12-15 เม.ย.61ราคา15,900.-
ราคาเริ่มต้น 12,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ กราบขอพรพระนานอูพญาเรื่องสุขภาพ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต ชมกรุงเนปิดอว์ เมืองหลวงใหม่ของพม่า สักการะพระมหาเจดีย์อุปปาตสันติ อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา + สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+ น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+กระเป๋าถือ+สมุดสวดมนต์)

7.
IB-Myanmar 37 : โปรยิ้มยิ้ม พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน 4 วัน 3 คืน
สายการบิน: SL
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 4 วัน
กำหนดการ:
04-07, 10-14 พ.ค.61ราคา12,900.-
07-10, 21-24 มิ.ย.61ราคา12,900.-
31 พ.ค.- 03 มิ.ย.61ราคา12,900.-
26-29 เม.ย.61ราคา13,900.-
12-15 เม.ย.61ราคา14,900.-
ราคาเริ่มต้น 12,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
เมืองสิเรียม (Thanlyin) ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ พระธาตุมุเตา (Shwe Mordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ไจ๊ปุ่น (Kyaik Pun Buddha) สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagod) เต็มอิ่มกับเมนูสุดพิเศษ ซุปเปอร์ซีฟู๊ด (กั้ง / กุ้ง / ปู / หอย / ปลา / ซาซิมิกุ้งมังกร)

8.
WS-Myanmar 06 : ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน
สายการบิน: 8M
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
13-15 เม.ย.61(วันสงกรานต์)ราคา13,900.-
29 เม.ย.- 01 พ.ค.61 (วันแรงงาน)ราคา13,900.-
27-29 ก.ค.61(วันอาสาหบูชา)ราคา13,900.-
11-13 ส.ค.61 (วันแม่แห่งชาติ)ราคา13,900.-
ราคาเริ่มต้น 13,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมหาเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย) นมัสการพระธาตุหักอันศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุมุเตา หรือเจดีย์ชเวมอดอร์ สักการะมหัศจรรย์เจดีย์ พระธาตุอินทร์แขวน เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำย่าง // เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร

9.
IB-Myanmar 24 : ทัวร์พม่า SUPER SHOCK มัณฑะเลย์ 2 วัน 1 คืน (ม.ค.-เม.ย.61)
สายการบิน: FD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 2 วัน
กำหนดการ:
27-28 เม.ย.61ราคา7,900.-
ราคาเริ่มต้น 7,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชมสพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้ามทะเลสาบคองตามันชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวัดกุโสดอ เมนูพิเศษ กุ้งแม้น้ำเผา แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ผ้าเช็ดพระพักตร์ + สมุดสวดมนต์ + น้ำดื่ม + ร่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด)

10.
IB-Myanmar 31 : โปรจิ๊บจิ๊บ ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน 2 คืน พักหรู 4 ดาว ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง (เม.ย.-มิ.ย.61)
สายการบิน: DD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
04-06, 05-07, 11-13, 12-14, 18-20, 19-21, 25-27, 26-28 พ.ค.61ราคา8,999.-
01-03, 02-04, 08-10, 09-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25 มิ.ย.61ราคา8,999.-
29 มิ.ย.-01 ก.ค.61 / 30 มิ.ย.-02 ก.ค.61ราคา8,999.-
07-09, 20-22, 21-23, 27-29, 28-30 เม.ย.61ราคา9,999.-
06-08, 13-15, 14-16 เม.ย.61ราคา10,999.-
ราคาเริ่มต้น 8,999.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า เจดีย์เก่าแก่แห่งเมืองสิเรียม ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือ พระนอนตาหวานสักการะ พระอุปคุต เมืองสิเรียม ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก๊อต แหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

11.
IB-Myanmar 30 : โปรสุขใจ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พักหรู 4 ดาว 3 วัน
สายการบิน: FD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
22-26 มี.ค.61 / 30 มี.ค.- 01 เม.ย.61 / 31 มี.ค.- 02 เม.ย.61ราคา9,999.-
20-22, 21-23, 27-29, 28-30 เม.ย.61 / 29 เม.ย.- 01 พ.ค.61ราคา9,999.-
04-06, 05-07, 06-08, 11-13, 12-14, 18-20, 19-21, 25-27, 26-28, 27-29 พ.ค.61ราคา9,999.-
02-04, 08-10, 09-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25 มิ.ย.61ราคา9,999.-
06-08, 07-09, 12-14, 15-17 เม.ย.61 (วันสงกรานต์)ราคา10,900.-
ราคาเริ่มต้น 9,999.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)

12.
IB-Myanmar 32 : โปรประหยัด เที่ยวพม่า บินนกแอร์ 3 วัน พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พักหรู 4 ดาว
สายการบิน: DD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
4-6, 5-7, 11-13, 12-14 18-20, 19-21, 25-27, 26-28 พ.ค.61ราคา9,999.-
1-3, 2-4, 8-10, 9-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25 มิ.ย.61 29 มิ.ย.61-1 ก.ค.61 / 30 มิ.ย.61-2 ก.ค.61 /ราคา9,999.-
7-9, 20-22, 21-23, 27-29, 28-30 เม.ย.61ราคา10,900.-
6-8, 13-15, 14-16 เม.ย.61ราคา11,900.-
ราคาเริ่มต้น 9,999.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี

13.
IB-Myanmar 29 : ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน 4 วัน ทะเลเจดีย์ ล่องเรือชมเมืองมิงกุน นั่งรถภายใน (ม.ค.-เม.ย.61)
สายการบิน: PG
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 4 วัน
กำหนดการ:
19-22, 26-29 เม.ย.61ราคา15,900.-
28 เม.ย.- 01 พ.ค.61ราคา16,900.-
ราคาเริ่มต้น 15,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม เมนูพิเศษ กุ้งเผา (เลือกบินบางกอกแอร์เวย์ บริการเล้าท์ที่สนามบินฟรี) แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

เดือน พฤษภาคม 2561
14.
BT-Myanmar 14 : พม่า สุดจ๊าด.. ย่างกุ้ง 2 วัน ไหว้พระ 9วัด
สายการบิน: DD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 2 วัน
กำหนดการ:
01-02, 03-04, 04-05, 09-10, 10-11, 11-12, 14-15, 17-18, 18-19, 23-24, 24-25, 25-26, 27-28, 28-29, 29-30 พ.ค.61 / 03-04, 06-07, 07-08, 10-11, 13-14, 14-15, 17-18, 20-21, 21-22, 27-28, 28-29 มิ.ย.61ราคา6,991.-
01-02, 02-03, 08-09, 09-10, 15-16, 16-17, 22-23, 29-30 มิ.ย.61 / 30 มิ.ย.- 01 ก.ค.61ราคา7,491.-
29-30 เม.ย.61 / 30 เม.ย.- 01 พ.ค.61ราคา7,556.-
13-14, 19-20, 26-27 พ.ค.61ราคา7,591.-
ราคาเริ่มต้น 6,991.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ไหว้พระ 9 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ สักการะพระเกศาธาตุที่วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร พักดี 4 ดาว Best Western Green Hill Hotel หรือ Hotel Grand United เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้ากลับดึก

15.
IB-Myanmar 35 : โปรพม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน (พ.ค.-ก.ย.61)
สายการบิน: DD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
05-07, 18-20, 19-21, 25-27, 26-28 พ.ค.61 / 01-03, 02-04, 08-10, 09-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25 มิ.ย.61ราคา11,900.-
29 มิ.ย.- 01 ก.ค.61 / 30 มิ.ย.- 02 ก.ค.61ราคา11,900.-
06-08, 07-09, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23 ก.ค.61 / 03-05, 04-06, 17-19, 18-20, 24-26, 25-27 ส.ค.61 / 31 ส.ค.- 02 ก.ย.61ราคา11,900.-
01-03, 07-09, 08-10, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24, 28-30 ก.ย.61 / 29 ก.ย.- 01 ต.ค.61ราคา11,900.-
27-29, 28-30 ก.ค.61 / 10-12, 11-13 ส.ค.61ราคา12,900.-
ราคาเริ่มต้น 11,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา + น้ำดื่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 5 ดาว

16.
IB-Myanmar 38 : ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน 4 วัน บินภายใน (พ.ค.-ส.ค.61)
สายการบิน: FD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 4 วัน
กำหนดการ:
10-13, 26-29 พ.ค.61ราคา16,900.-
07-10 มิ.ย.61ราคา16,900.-
12-15 ก.ค.61ราคา16,900.-
02-05, 16-19, 23-26 ส.ค.61ราคา16,900.-
28 เม.ย.- 01 พ.ค.61 (วันแรงงาน)ราคา18,900.-
ราคาเริ่มต้น 16,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
อมรปุระ เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก พระเจดีย์ชเวสิกอง ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ วัดติโลมินโล สร้างขึ้นเมื่อปี 1211 โดยพระบัญชาของพระเจ้านันต่าว-มยา พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก ท่านจะได้ชมการเชิดหุ่นที่ดูเหมือนมีชีวิตจริง พร้อมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่น้ำอิระวดีสู่มิงกุน พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” เมืองสกายน์ ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาที่สำคัญ

 
17.
IB-Myanmar 40 : พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พักโรงแรมหรู 5 ดาว พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม ขอพรเทพทันใจ พิเศษ!! เมนู ซุปเปอร์ซีฟู๊ด ซาซิมิ กุ้ง กั้ง ปู ปลา
สายการบิน: SL
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
18-20, 19-21, 25-27 ,26-28 พ.ค.61ราคา11,900.-
1-3,8-10,15-17 มิ.ย.61 ,29 มิ.ย.61-01 ก.ค.61ราคา11,900.-
6-8, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23 ก.ค.61ราคา11,900.-
3-5, 4-6, 17-19, 18-20, 24-26, 25-27 ส.ค.61, 31 ส.ค.61-2 ก.ย.61ราคา11,900.-
27-29, 28-30 ก.ค.61ราคา12,900.-
ราคาเริ่มต้น 11,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ 1ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ พระนอนตาหวาน พักหรู 5 ดาว***** จัดเต็ม ซาซิมิ กุ้ง กั้ง ปู ปลา

18.
BT-Myanmar 13 : พม่า สบาย..อิ่มบุญ สุขใจ ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน โดยสายการบินนกแอร์ DD
สายการบิน: DD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
25-27, 26-28, 27-29 เม.ย.61ราคา11,991.-
03-05, 04-06, 05-07, 10-12 11-13, 12-14, 13-15, 17-19 18-20, 19-21, 24-26, 25-27 26-28, 27-29 พ.ค.61 31พ.ค.61-02มิ.ย.61ราคา11,991.-
01-03, 02-04, 06-08, 07-09 08-10, 09-11, 13-15, 14-16 15-17, 20-22, 22-24, 23-25 27-29, 28-30 มิ.ย.61 29มิ.ย.61-01ก.ค.61ราคา11,991.-
29เม.ย.61-01พ.ค.61ราคา12,991.-
ราคาเริ่มต้น 11,991.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
1.สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ และพระธาตุอินทร์แขวน 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ 3.ไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค้า ณ เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา 4.สักการะ สถูปพระสุพรรณกัลยา ณ วัดไจ่กะเลาะ 5.อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร 6.ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต

19.
IB-Myanmar 39 : โปรยิ้มยิ้ม พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน 4 วัน 3 คืน
สายการบิน: SL
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 4 วัน
กำหนดการ:
04-07, 10-14 พ.ค.61 31พ.ค.61-03 มิ.ย.61ราคา12,900.-
07-10, 21-24 มิ.ย.61ราคา12,900.-
05-08, 12-15 ก.ค.61ราคา12,900.-
26-29 ก.ค.61ราคา13,900.-
02-05 ส.ค.61 30ส.ค.61-02ก.ย.61ราคา13,900.-
ราคาเริ่มต้น 12,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ เที่ยวเมืองสิเรียม สักการะเจดีย์เยเลพญา สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1ใน 5 มหาบูชาสถาน สักการะพระธาตุมุเตาหรือเจดีย์ชเวมอดอร์ 1ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ.วัดไจ๊คะวาย ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก็อต

20.
BT-Myanmar 07 : พม่า อิ่มบุญ สุขใจ สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน
สายการบิน: DD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
08-10, 09-11, 10-12, 15-17, 16-18, 17-19, 18-20, 22-24 มี.ค.61ราคา12,881.-
ราคาเริ่มต้น 12,881.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ และพระธาตุอินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ ไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค้า ณ เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา สักการะ สถูปพระสุพรรณกัลยา ณ วัดไจ่กะเลาะ อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร 6. ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต

21.
IB-Myanmar 28 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน 3 วัน 2 คืน พักหรู 4 ดาว สุดคุ้ม!! ชาบูชิบุฟเฟ่ต์ (ม.ค.-มี.ค.61)
สายการบิน: DD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
02-04, 03-05, 09-11, 10-12, 16-18, 17-19, 23-25, 24-26 ก.พ.61ราคา12,900.-
09-11, 10-12, 16-18, 17-19 มี.ค.61ราคา12,900.-
02-04, 03-05 มี.ค.61 (วันมาฆะบูชา)ราคา13,900.-
ราคาเริ่มต้น 12,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ เจดีย์เยเลพญา สิเรียม อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรู 4 ดาว แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)

22.
BT-Myanmar 08 : พม่า ไหว้พระอิ่มบุญย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์
สายการบิน: PG
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
02-04, 03-05, 09-11, 10-12, 23-25, 24-26ก.พ.61ราคา13,991.-
17-19, 23-25, 24-26มี.ค.61 / 30มี.ค.61-1เม.ย.61 / 31มี.ค.61-2เม.ย.61 /ราคา13,991.-
ราคาเริ่มต้น 13,991.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
1. สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ และพระธาตุอินทร์แขวน 2. ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตะทาวน์ 3. อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร 4. ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต 5. พักโรงแรมระดับ 5 ดาวที่ย่างกุ้ง 6. บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ 7. พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองของสายการบินบางกอกแอร์เวย์

23.
BT-Myanmar 09 : พม่า GO GO BAGAN มัณฑะเลย์ พุกาม 4วัน 3คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์
สายการบิน: PG
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 4 วัน
กำหนดการ:
13-16 เม.ย.61ราคา18,991.-
ราคาเริ่มต้น 18,991.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
1.ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี (สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน) 2.ชมเจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก “พระเวรสนาเจดีย์” 3.ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอดีต 4.ชมวิวทะเลเจดีย์กว่า 2,000 องค์ที่สวยงดงามราวกับภาพวาด 5.สักการะเจดีย์ชเวสิกอง1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 6.บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ 7.พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองของสายการบินบางกอกแอร์เวย์

24.
IB-Myanmar 27 : ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน 4 วัน บินภายใน (ธ.ค.60-เม.ย.61)
สายการบิน: FD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 4 วัน
กำหนดการ:
08-11, 15-18, 22-25 ก.พ.61ราคา17,900.-
01-04, 08-11, 15-18, 22-25 มี.ค.61 / 29 มี.ค.- 01 เม.ย.61ราคา17,900.-
01-04 ก.พ.61 / 05-08, 12-15, 13-16, 14-17, 19-22 เม.ย.61 / 28 เม.ย.- 01 พ.ค.61ราคา18,900.-
ราคาเริ่มต้น 17,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม และชม วัดกุโสดอ พิเศษ เมนูกุ้งเผา + นั่งเครื่องบินภายในพุกาม-มัณฑะเลย์ แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

<<May 2018>>
SunMonTueWedThrFriSat
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
CALL CENTER บริการหาทัวร์ตามใจคุณ ปลอดภัยเมื่อเดินทางกับเรา แชทกับเราline@