ทัวร์ไต้หวัน

บริษัทฯ มีโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน มากมายให้เลือกสรร ทุกโปรแกรมมีคุณภาพ ราคาไม่แพง บริการโดยทีมงานมืออาชีพ ไกด์เป็นผู้ชำนาญเส้นทาง และมีความรู้อย่างแท้จริง ให้การเดินทางของคุณได้รับความประทับใจสูงสุด

ถ้าคุณลูกค้าสนใจเดินทางไปเที่ยวประเทศไต้หวัน เว็บไซต์ของบริษัทฯมีการอัพเดทโปรโมชั่นทัวร์ไต้หวันราคาถูกทุกอาทิตย์ โดยสามารถโทรสอบถาม และจองทัวร์ ได้ที่พนักงานขายของบริษัทฯโดยตรง บริษัทฯมีความยินดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของลูกค้าทุกท่าน

ทัวร์ไต้หวันราคาถูก โปรแกรมทัวร์ทั้งหมด
HOT ถูกเวอร์ !!
1.
GI-TAIWAN 15 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 5 วัน 3 คืน
สายการบิน: XW
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 5 วัน
กำหนดการ:
7-11, 21-25 ม.ค.61ราคา15,888.-
22-26, 25-29 ต.ค.60/ 1-5, 8-12, 15-19, 22-26 พ.ย.60/ 14-18, 20-24 ธ.ค.60/11-15, 17-21,25-29 ม.ค.61ราคา16,888.-
3-7,10–14 ธ.ค.60(วันรัฐธรรมนูญ)/ 24–28 ธ.ค. 60(วันคริสต์มาส)ราคา17,888.-
28 ธ.ค.–1 ม.ค. 61 (วันปีใหม่ 2018)ราคา22,888.-
ราคาเริ่มต้น 15,888.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ปล่อยโคม ผิงซี เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง กรุงไทเป ตึก 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค มิตซุยเอ้าเล็ต ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง

2.
TZ-TAIWAN 09 : EASY สุดจิ้น IN TAIWAN ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 เหย่หลิว 5วัน
สายการบิน: XW
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 5 วัน
กำหนดการ:
19-23 ต.ค. 60(วันปิยะมหาราช)ราคา18,999.-
20-24 ต.ค. 60(วันปิยะมหาราช)ราคา19,999.-
ราคาเริ่มต้น 18,999.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาดเปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและเป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์ไทเป ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง จิ่วเฟิน เป็นแหล่งเหมืองทอง ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ อุทยานเย่หลิ่วจุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง ตึกไทเป 101 ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับตึก 101 ให้ท่านสัมผัสนวัตกรรมด้านวิศวกรรม และศักยภาพ ทางเทคโนโลยีของไต้หวัน

โปรแกรมแนะนำ
3.
GI-TAIWAN 16 TAIWAN TAIPEI ALISHAN 6 วัน 4 คืน
สายการบิน: XW
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 6 วัน
กำหนดการ:
31ต.ค.-5พ.ย.60ราคา17,988.-
24-29, 26-31ต.ค.60/ 9-14, 16-21, 23-28 พ.ย.60/ 26 พ.ย.-1 ธ.ค.60ราคา18,988.-
17-22, 25-30 ต.ค.60/ 14-19, 21-26 ธ.ค.60/ 11-16, 18-23, 25-30 ม.ค.61ราคา19,988.-
19-24 ต.ค.60(วันปิยะมหาราช)ราคา22,988.-
29 ธ.ค.60-3 ม.ค.61/ 30 ธ.ค.60-4 ม.ค.61(วันปีใหม่ 2018)ราคา24,988.-
ราคาเริ่มต้น 17,988.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ ไทจง ไทเป เหย๋หลิ่ว อุทยานหลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขี้น) อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช็อปปิ้ง3ตลาดดัง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง

4.
LF-TAIWAN 02 : TAIWAN อาลีซาน ดี๊ด๊า 5วัน 4คืน
สายการบิน: CI
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 5 วัน
กำหนดการ:
23–27 ก.ย.60,30 ก.ย.60-4ต.ค.60ราคา18,999.-
28 ต.ค.–01 พ.ย.60,11-15 พ.ย.60,18-22พ.ย.60ราคา20,999.-
16–20 ธ.ค.60, 23-27 ธ.ค.60ราคา20,999.-
21–25 ต.ค.60ราคา21,999.-
02–06 ธ.ค.60, 09-13 ธ.ค.60ราคา21,999.-
ราคาเริ่มต้น 18,999.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
เถาหยวน เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต ไถจง วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจี้ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ฝงเจี้ยไนท์มาเก็ต อาบน้ำแร่ 5 ดาว เมืองไทเป ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ germanium อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ซีเหมินติง COSMETIC SHOP GLORIA OUTLET

5.
TP-TAIWAN 12: ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน
สายการบิน: XW
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 5 วัน
กำหนดการ:
21-25 ตุลาคม 2560(วันปิยะมหาราช)ราคา21,888.-
ราคาเริ่มต้น 21,888.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
อาบน้ำแร่ VIP(ส่วนตัว) ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

เดือน ตุลาคม 2560
6.
TH-TAIWAN 81 TAIWAN CHIC CHIC 5 วัน 3คืน โดยสายการบิน NOK SCOOT
สายการบิน: XW
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 5 วัน
กำหนดการ:
14-18ต.ค.60ราคา15,555.-
18-22ต.ค.60ราคา17,777.-
ราคาเริ่มต้น 15,555.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
หนานโถว– วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง - วัดกวนอู –ร้านชา - ไถจง –เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต -ไทเป-ร้านปะการังแดง-ร้านพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็ก -ตึกไทเป 101 -อุทยานเย่หลิ่ว – ถนนเก่าจิ่วเฟิน-ร้านเจอมาเนี่ยม-ซีเหมิงติง

7.
LF-TAIWAN 01 : ไต้หวัน คริ คริ 5วัน 4คืน
สายการบิน: CI
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 5 วัน
กำหนดการ:
18–22 พ.ย.60ราคา18,999.-
21–25 ต.ค.60ราคา19,999.-
02–06 ธ.ค.60,09-13 ธ.ค.60ราคา19,999.-
ราคาเริ่มต้น 18,999.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวิ่นอู่ ชิมชาอู่หลง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสับปะรด ศูนย์ GERMANIUM อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ซีเหมินติง COSMETIC SHOP อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก

8.
LF-TAIWAN 04 : ไต้หวันปังมาก 4วัน 3คืน
สายการบิน: CI
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 4 วัน
กำหนดการ:
19 -22 ต.ค.60ราคา21,999.-
20 – 23,21 -24 ต.ค.60ราคา22,999.-
02-05,08-11 ธ.ค.60ราคา23,999.-
ราคาเริ่มต้น 21,999.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
TAIPEI FISH MARKET ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เมืองไถจง นั่งเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต เมืองไทเป ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ germanium อุทยานเหย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติงอาบน้ำแร่ในโรงแรม ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

9.
LF-TAIWAN 03 : ไต้หวัน เป๊ะเวอร์ 4วัน 3คืน
สายการบิน: TG
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 4 วัน
กำหนดการ:
21 – 24 ต.ค.60ราคา22,999.-
16- 19, 25 -28 พ.ย.60ราคา22,999.-
ราคาเริ่มต้น 22,999.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวิ่นอู่ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง อาบน้ำแร่ส่วนตัว5ดาว ชิมพายสับปะรด ศูนย์ Germanium พิพิธภัณฑ์กู้กง COSMETIC SHOP ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ตลาดซีเหมินติง หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

10.
SS-TAIWAN 06: ไต้หวัน ตึก101 กู้กง เย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน
สายการบิน: XW
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 5 วัน
กำหนดการ:
18-22, 21-25 ต.ค.60 (วันปิยมหาราช)ราคา24,888.-
ราคาเริ่มต้น 24,888.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน ผูหลี่ วัดจงไถฉานซื่อล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋งวัดเหวินหวู่ ไทจง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง ไทเป ร้านขนมเหว่ยเก๋อ อุทยานเย๋หลิ่ว ศูนย์สร้อยสุขภาพ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต DUTY FREE ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตีกชั้น 89)พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง สนามบินเถาหยวน สนามบินดอนเมือง

11.
TP-TAIWAN 13: ไต้หวัน 6 วัน 4 คืน อุทยานอาหลีซัน
สายการบิน: XW
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 6 วัน
กำหนดการ:
19-23 ต.ค.60ราคา25,888.-
ราคาเริ่มต้น 25,888.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ไทจง ผูหลี่ วัดจงไถฉันซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) อิสระกิจกรรมริมทะเลสาบ (ช้อปปิ้งของกิน+ของฝากพื้นเมือง+ปั่นจักรยาน+ ชมพระอาทิตย์ตก+นั่งกินลมชมวิวริม-ทะเลสาบฯ+แช๊ะภาพสวยๆริมทะเลสาบฯยามเย็น) ผูหลี่ ศาลเจ้ากวนอู ชิมชาอูหลง เจียอี้ อุทยานอาหลีซัน เดินชมป่าสน 2,000 ปี อุทยานอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ชมพระอาทิตย์ขึ้น จังฮั่ว พระใหญ่ปากั้วซัน ไทจง ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง ไทเป ร้านขนมเค้กสับปะรด DUTY FREE ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 หอที่ระลึกเจียงไคเช้ค แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง ไทเป สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ

12.
TP-TAIWAN 11: ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ( ไต้หวันสุดคุ้ม!!! )
สายการบิน: CI
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 4 วัน
กำหนดการ:
20-23 ต.ค.60ราคา27,888.-
ราคาเริ่มต้น 27,888.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
อาบน้ำแร่ VIP(ส่วนตัว) ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งกระเช้าเมาคง พิพิธพันธ์แห่งชาติกู้กง อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

เดือน พฤศจิกายน 2560
13.
TZ-TAIWAN 08 : EASY สุดจ๊าบ IN TAIWAN (NO.2) 6 วัน 4 คืน
สายการบิน: XW
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 6 วัน
กำหนดการ:
07-12 พ.ย. 60ราคา19,999.-
21-25 ธ.ค. 60ราคา20,999.-
07-12 ธ.ค. 60 (วันรัฐธรรมนูญ)ราคา21,999.-
ราคาเริ่มต้น 19,999.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาดเปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน อาหลีซัน ตอนกลางของเกาะไต้หวัน กิจกรรมหลักของการมาเยือนที่นี่คือ เดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ และนั่งรถไฟโบราณไปชมพระอาทิตย์ขึ้นซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสวยงาม

 
14.
GI-Taiwan 17: BEST TAIWAN ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น ผิงซี เหย๋หลิ่ว 5วัน คืน
สายการบิน: XW
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 5 วัน
กำหนดการ:
08-12ต.ค.60ราคา14,888.-
22-26 ต.ค.59(วันปิยะ) / 10-14 ธ.ค.59(รัฐธรรมนูญ)ราคา16,888.-
01-05, 08-12, 15-19, 22-26พ.ย.60ราคา16,888.-
03-07, 10-14, 24-28ธ.ค.60ราคา17,888.-
29พ.ย.60-03ธ.ค.60ราคา18,888.-
ราคาเริ่มต้น 14,888.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
** ปล่อยโคม ผิงซี เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น ∞ อุทยานเหย๋หลิ่ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ∞ ช้อปปิ้งที่มิตซุยเอ้าเล็ต กับสินค้าแบรนด์เนม กว่า 200 ยี่ห้อดัง ∞ ช้อปปิ้ง2ตลาดดัง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ∞ พักโรงแรม Hot Spring อาบน้ำแร่ 1คืน

<<July 2017>>
SunMonTueWedThrFriSat
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
CALL CENTER บริการหาทัวร์ตามใจคุณ ปลอดภัยเมื่อเดินทางกับเรา