ทัวร์ไต้หวัน

บริษัทฯ มีโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน มากมายให้เลือกสรร ทุกโปรแกรมมีคุณภาพ ราคาไม่แพง บริการโดยทีมงานมืออาชีพ ไกด์เป็นผู้ชำนาญเส้นทาง และมีความรู้อย่างแท้จริง ให้การเดินทางของคุณได้รับความประทับใจสูงสุด

ถ้าคุณลูกค้าสนใจเดินทางไปเที่ยวประเทศไต้หวัน เว็บไซต์ของบริษัทฯมีการอัพเดทโปรโมชั่นทัวร์ไต้หวันราคาถูกทุกอาทิตย์ โดยสามารถโทรสอบถาม และจองทัวร์ ได้ที่พนักงานขายของบริษัทฯโดยตรง บริษัทฯมีความยินดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของลูกค้าทุกท่าน

ทัวร์ไต้หวันราคาถูก โปรแกรมทัวร์ทั้งหมด
HOT ถูกเวอร์ !!
1.
GI-Taiwan 26 : ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน
สายการบิน: XW
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 5 วัน
กำหนดการ:
19-23 พ.ค.61 / 02-06, 09-13, 16-20, 23-27 มิ.ย.61ราคา13,888.-
05-09, 12-16, 18-22, 26-30 พ.ค.61 / 01-05, 08-12, 15-19, 22-26 มิ.ย.61 / 30 มิ.ย.- 04 ก.ค.61ราคา14,888.-
20-24, 21-25 เม.ย.61 / 04-08, 25-29 พ.ค.61ราคา15,888.-
06-10 เม.ย.61 / 28 เม.ย.- 02 พ.ค.61 / 11-15 พ.ค.61ราคา16,888.-
10-14, 14-18 เม.ย.61ราคา19,888.-
ราคาเริ่มต้น 13,888.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ปล่อยโคมที่ผิงซี กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุ สรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+เมนู Seafood เหย่หลิ่ว

โปรแกรมแนะนำ
2.
GI-Taiwan 24 : Taiwan Very Good ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน
สายการบิน: XW
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 5 วัน
กำหนดการ:
03-07, 10-14, 17-21, 24-28 มิ.ย.61 / 01-05, 08-12, 15-19, 22-26 ก.ค.61 / 05-09, 19-23, 26-30 ส.ค.61 / 02-06 ก.ย.61ราคา13,988.-
06-10, 13-17, 20-24 มิ.ย.61 27 / มิ.ย.- 01 ก.ค.61 / 08-12, 11-15, 18-22 ก.ค.61 / 01-05, 15-19, 22-26 ส.ค.61 / 29 ส.ค.- 02 ก.ย.61 / 09-13, 16-20, 23-27 ก.ย.61 / 30 ก.ย.- 04 ต.ค.61ราคา14,988.-
29 ก.ค.- 02 ส.ค.61 / 12-16 ส.ค.61 / 05-09, 12-16, 19-23, 26-30 ก.ย.61 / 03-07, 07-11 ต.ค.61ราคา15,988.-
25-29 ก.ค.61 / 08-12 ส.ค.61 / 14-18, 17-21, 22-26, 24-28 ต.ค.61ราคา16,988.-
09-13 ส.ค.61 / 10-14, 21-25 ต.ค.61ราคา17,988.-
ราคาเริ่มต้น 13,988.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เอาท์เล็ทมอลล์ เมนูพิเศษ:ชาบูไต้หวัน เมนู Seafood เหย่หลิ่ว พักโรงแรม Hot Spring อาบน้ำแร่ 1คืน พัก:เถาหยวน 1คืน(อาบน้ำน้ำแร่) ไทจง 1คืน ไทเป 1คืน เดินทางโดยสาย การบิน NOK SCOOT เครื่องลำใหญ่ B777-200 น้ำหนักกระเป๋า 20 KG บินตรงสู่ไทเป

3.
GI-Taiwan 18 : ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน
สายการบิน: SL
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 5 วัน
กำหนดการ:
03-07, 10-14 มี.ค.61ราคา13,888.-
14-18, 20-24 มี.ค.61ราคา14,888.-
ราคาเริ่มต้น 13,888.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิ่ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้ง3ตลาดดัง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มารเก็ต ซีเหมินติง พักโรงแรม Hot Spring อาบน้ำแร่ 1คืน เมนูพิเศษ : ชาบูไต้หวัน เมนู Seafood พัก:เถาหยวน 1คืน(อาบน้ำน้ำแร่) ไทจง 1คืน ไทเป 1คืน เดินทางโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG บินตรงสู่ไทเป

4.
GZ-Taiwan 32 : Miracle in Taiwan 5 วัน 3 คืน ชมดอกซากุระ เที่ยวครบ 3 อุทยาน พักหรู 5 ดาว
สายการบิน: BR
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 5 วัน
กำหนดการ:
13-17 มี.ค.61ราคา20,777.-
21-25 มี.ค.61ราคา21,777.-
28 มี.ค.- 01 เม.ย.61ราคา21,777.-
ราคาเริ่มต้น 20,777.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา นำคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป นั่งกระเช้าลอยฟ้า เยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า หรือ Formosan Aboriginal Culture หนึ่งจุดไฮไลท์ของไต้หวัน อุทยานฯ อาลีซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวไร่ชาอาลีซานที่มีชื่อเสียงสลับกับภูเขาน้อยใหญ่อันสวยงาม นั่งรถไฟโบราณ อุทยานแห่งชาติหยางหมิงซาน จากทางเหนือเท่านั้น ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวัน

5.
GZ-Taiwan 33 : Amazing Taiwan 4 วัน 3 คืน ทานอาหารมื้อพิเศษ บนตึกไทเป101
สายการบิน: TG
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 4 วัน
กำหนดการ:
03-06, 22-25 มี.ค.61 / 29 มี.ค.- 01 เม.ย.61ราคา23,900.-
ราคาเริ่มต้น 23,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เมืองเจียอี้ อาลีซาน บริการอาหารกลางวัน ภายในอุทยานฯ อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ พักที่ SUN HOT SPRING & RESORT ระดับ 5 ดาว ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก กรุงไทเป สร้อยสุขภาพ ตึกไทเป101 ท่านขึ้นลิฟท์ความเร็วสูง สู่ชั้น 86 ที่ตั้งของร้านอาหาร Ding Xian 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ทานเสี่ยวหลงเปา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ภัตตาคารพิเศษ!! เมนูซีฟู้ด อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว MITSUI OUTLET PARK

เดือน มีนาคม 2561
6.
LF-Taiwan 07 : ไต้หวัน เป๊ะเวอร์ 4 วัน 3 คืน
สายการบิน: TG
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 4 วัน
กำหนดการ:
22-25 มี.ค.61 / 29 มี.ค.- 01 เม.ย.61 / 06-09, 26-29 เม.ย.61ราคา23,999.-
05-08 เม.ย.61(วันจักรี)ราคา24,999.-
ราคาเริ่มต้น 23,999.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ ที่มีประวัติยาวนานกว่า 5000 ปี ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)เพื่อให้ท่านได้ ถ่ายรูปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรม และศักยภาพ ทางเทคโนโลยีของไต้หวัน

 
7.
GI-Taiwan 25 : ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4วัน3คืน
สายการบิน: TI
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 4 วัน
กำหนดการ:
08-11 มิ.ย.61ราคา12,888.-
29มี.ค.61-01เม.ย.61ราคา14,888.-
03-06, 17-20, 24-27 พ.ค.61 / 31พ.ค.61-03มิ.ย.61ราคา14,888.-
05-08, 19-22, 26-29 เม.ย.61ราคา15,888.-
10-13 พ.ค.61ราคา15,888.-
ราคาเริ่มต้น 12,888.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี ตึกไทเป 101 กระเช้าเมาคง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ตลาดซิหลิน พัก: ไทเป 2คืน เถาหยวน 1คืน เดินทางโดยสายการบิน TIGER AIR TAIWAN น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

8.
GI-Taiwan 23 : Taiwan Very Good ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน
สายการบิน: XW
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 5 วัน
กำหนดการ:
28 มี.ค.- 01 เม.ย.61 / 06-10, 20-24 พ.ค.61 / 30 พ.ค.- 03 มิ.ย.61ราคา14,988.-
25-29 มี.ค.61 / 01-05, 22-26 เม.ย.61 / 02-06, 09-13, 13-17, 16-20, 23-27, 27-31 พ.ค.61 / 28 พ.ค.- 01 มิ.ย.61ราคา15,988.-
08-12, 15-19, 18-22, 25-29 เม.ย.61 / 29 เม.ย.-03 พ.ค.61ราคา16,988.-
04-08, 05-09, 09-13 เม.ย.61ราคา17,988.-
11-15 เม.ย.61ราคา21,988.-
ราคาเริ่มต้น 14,988.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เอาท์เล็ทมอลล์ เมนูพิเศษ:ชาบูไต้หวัน เมนู Seafood เหย่หลิ่ว พักโรงแรม Hot Spring อาบน้ำแร่ 1คืน พัก:เถาหยวน 1คืน(อาบน้ำน้ำแร่) ไทจง 1คืน ไทเป 1คืน เดินทางโดยสาย การบิน NOK SCOOT เครื่องลำใหญ่ B777-200 น้ำหนักกระเป๋า 20 KG บินตรงสู่ไทเป

9.
BT-Taiwan 04 : สบาย พาชิลล์ ไต้หวัน อาลีซาน 6วัน 4คืน
สายการบิน: XW
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 6 วัน
กำหนดการ:
16-21, 17-22, 21-26, 22-27 28-28, 24-29 เม.ย.61 28เม.ย.61-03พ.ค.61 / 29เม.ย.61-04 พ.ค.61 / 30 เม.ย.60-05 พ.ค.61ราคา16,991.-
01-06, 04-09, 05-10, 06-11 07-12, 08-13, 11-16, 12-17 13-18, 14-19, 15-20, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26, 22-27 พ.ค.61ราคา16,991.-
08-13, 09-14, 15-20 เม.ย.61ราคา17,991.-
2–7, 3 –8,9–14, 10–15, 16–21, 17–22, 23 –28พ.ค.61ราคา17,991.-
ราคาเริ่มต้น 16,991.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ไฮไลท์ สบาย พาชิลล์ ราคาทัวร์สบายกระเป๋า 1. ดื่มด่ำธรรมชาติที่สวนสนพันปี ในอุทยานอาลีซัน 2. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 3. ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง 4. ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน 5. เมนูพิเศษ สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด 6. สายการบิน Nokscoot เครื่องใหญ่ ที่นั่งแบบ 3-4-3 สะดวกสบาย

10.
BT-Taiwan 03 : TAIWAN สบายเพลินเพลิน Alishan 5วัน 3คืน
สายการบิน: BR
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 5 วัน
กำหนดการ:
26-30เม.ย.61ราคา20,900.-
10-14พ.ค.61ราคา20,900.-
ราคาเริ่มต้น 20,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ไฮไลท์....บิน EVA สายการบินระดับ 5 ดาวบริการแบบ Full service ราคาสบายกระเป๋า 1. ชมป่าสนพันปีอาลีซัน พร้อมนั่งรถไฟโบราณ 2. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 3. ช้อปปิ้ง 2 ตลาดชื่อดัง ซื่อหลินไนท์, ซีเหมินติง 4. ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria outlet 5. หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , ชมความสวยงามของธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว 6. ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 landmark ของไต้หวัน 7. สายการบิน EVA น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก. ไม่ต้องกังวลน้ำหนัก ถูกใจขาช้อปปิ้ง

11.
LF-Taiwan 10 : TAIWAN อาลีซาน Eva เป๊ะปัง 5D3N โดยสายการบินชั้นนำที่ดีที่สุด
สายการบิน: BR
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 5 วัน
กำหนดการ:
02-06, 11-15, 14-18, 17-21 พ.ค.61 / 29 พ.ค.61-02 มิ.ย.61ราคา20,555.-
06-10, 12-16, 14-18, 19-23, 26-30 มิ.ย.61 / 28 มิ.ย.61-02 ก.ค.61ราคา20,555.-
06-10, 12-16, 26-30 มี.ค.61ราคา21,555.-
27เม.ย.61-01พ.ค.61 / 30 เม.ย.61-04 พ.ค.61ราคา21,555.-
16-20, 18-22 มี.ค.61ราคา22,555.-
ราคาเริ่มต้น 20,555.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-แช่น้ำแร่5ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก -เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์Germanium-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ซีเหมินติง-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-Cosmetic shop-Taipei Fish Market–Mitsui Outlet Park

12.
TP-Taiwan 17 : ไต้หวันขั้นเทพสุดคุ้ม1+ (4 วัน 3 คืน)
สายการบิน: CI
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 4 วัน
กำหนดการ:
16-19 มี.ค.61ราคา28,888.-
05-08 เม.ย.61 (วันจักรี)ราคา28,888.-
ราคาเริ่มต้น 28,888.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ชิมชาอูหลง อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง MITSUI OULET PARK

13.
LF-Taiwan 05 : ไต้หวัน สิงโตคำราม 5 วัน 3 คืน
สายการบิน: SL
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 5 วัน
กำหนดการ:
06-10, 07-11, 10-14, 12-16, 13-17, 14-18, 17-21, 19-23, 20-24 มี.ค.61ราคา14,999.-
27 ก.พ.- 03 มี.ค.61 / 28 ก.พ.- 04 มี.ค.61 / 03-07 มี.ค.61ราคา17,999.-
ราคาเริ่มต้น 14,999.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตลาดฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและ เป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครันจำหน่าย รองเท้ากีฬาหลากหลายแบรนด์ชื่อดัง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิ่งของต่างๆ ตึกไทเป 101 เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน อุทยานเหย๋หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวันมีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น จิ่วเฟิ้นเป็นแหล่งเหมืองทอง ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ เทศกาลโคมไฟผิงซี (PingXi Sky Lantern Festival) ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น อาหารจีนซีฟู้ด สไตล์ไต้หวัน

14.
LF-Taiwan 06 : ตะลุยไต้หวัน อาลีซาน 5 วัน 3 คืน
สายการบิน: SL
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 5 วัน
กำหนดการ:
06-10, 07-11, 10-14, 12-16, 13-17, 14-18, 17-21, 19-23, 20-24 มี.ค.61ราคา15,555.-
03-07 มี.ค.61ราคา18,555.-
ราคาเริ่มต้น 15,555.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่ สำคัญและสวยงาม อีกที่หนึ่งของเกาะไต้หวันที่ทุกท่านไม่ควรพลาด ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด ตึกไทเป 101 เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรม อุทยานเหย่หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์ เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี อาหารจีนสไตล์พื้นเมือง บนอาลีซาน อาหารจีนสไตล์พื้นเมือง อาหารซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน

<<March 2018>>
SunMonTueWedThrFriSat
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
CALL CENTER บริการหาทัวร์ตามใจคุณ ปลอดภัยเมื่อเดินทางกับเรา