ทัวร์พม่า ยอดขายอันดับ 1

อิ่มเอมใจกับโปรแกรมทัวร์พม่ายอดขายอันดับหนึ่ง เริ่มเส้นทางสายธรรมะ ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พาท่านเที่ยวหงสาวดี เจดีย์ไจ๊ปุ่นพระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังวังบุเรงนองพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี เจดีย์โบดาทาวน์ เทพทันใจ มหาเจดีย์ชเวดากองโชว์นาฏศิลเมียนมาร์ เจดีย์เยเลพญา พระหินอ่อน ช้างเผือก และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อตหรือจะเลือกสุขใจกับเส้นทางบุญย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวนพาท่านนมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง ขอพรเทพทันใจที่เจดีย์โบตะทาว สักการะเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ ณ เมืองหงสาวดีร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1000 รูป ที่วัด ไจ้คะวายสักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โทและช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต

สำหรับท่านที่สนใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศพม่าสามารถโทรสอบถามและจองโปรแกรมทัวร์ ได้ที่พนักงานขาย หรืออัพเดทโปรโมชั่นทัวร์พม่าราคาถูก ทุกสัปดาห์ ที่เว็บไซต์แห่งนี้ ทางบริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสและความไว้วางใจในการให้บริการแก่ท่าน เพื่อให้การท่องเที่ยวต่างประเทศของท่านเป็นไปอย่างราบรื่น

ทัวร์พม่าราคาถูก โปรแกรมทัวร์ทั้งหมด
HOT ถูกเวอร์ !!
1.
IB-Myanmar 44 : SUPER SHOCK!! พม่า ไหว้พระวัดดัง ร่วมทำพิธีสวดมนต์เสริมบารมี แก้ปีชง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ
สายการบิน: SL
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 1 วัน
กำหนดการ:
09, 16, 23 ก.ค.61ราคา4,999.-
06, 20, 27 ส.ค.61ราคา4,999.-
03, 10, 17, 24 ก.ย.61ราคา4,999.-
01, 08 ต.ค.61ราคา4,999.-
ราคาเริ่มต้น 4,999.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีเจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่า พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวานนมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุต สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย สักการะเทพกระซิบซึ่งมีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ”

โปรแกรมแนะนำ
2.
NP-Myanmar 14 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน
สายการบิน: SL / FD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
26-28 ต.ค.61 (บิน FD)ราคา9,997.-
02-04, 09-11, 16-18 พ.ย.61 (บิน FD)ราคา9,997.-
12-14, 20-22 ต.ค.61(บิน SL)ราคา10,997.-
ราคาเริ่มต้น 9,997.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
เมืองสิเรียม ชมความงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งแต่ในสมัย นายพล ฟิลิป เดอ ปริโต ยี นิโคเต พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอน นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่า อายุมากว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุ และสามเณร ไปศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจำนวนมาก ท่านสามารถนำสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแห่งนี้ได้ พระธาตุอินแขวน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนหินกลมๆ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นแหม่

3.
IB-Myanmar 43 : ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ พม่าเมืองแปร 3 วัน 2 คืน มรดกโลก ล่องแม่น้ำอิรวดีพระพุทธรูปริมหน้าผา
สายการบิน: DD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
06-08, 07-09, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23 ก.ค.61ราคา10,900.-
03-05, 04-06, 17-19, 18-20, 24-26, 25-27 ส.ค.61 / 31 ส.ค.- 02 ก.ย.61ราคา10,900.-
01-03, 07-09, 08-10, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24, 28-30 ก.ย.61ราคา10,900.-
27-29, 28-30 ก.ค.61 / 10-12, 11-13 ส.ค.61ราคา11,900.-
ราคาเริ่มต้น 10,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
พิพิธภัณฑ์ อาณาจักรศรีเกษตร (Sri Ksetra หรือ Thayekhittaya) อาณาจักรเก่าแก่ของชาวพยู อายุราว 1200 ปี “ศรีเกษตร”เป็นชื่อเรียกของชาวพยู มีความหมายว่า ดินแดน แห่งความโชคดี และได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งแรกของพม่า เมื่อ ปี ค.ศ. 2014 ชมพระสลักพันองค์ริมแม่น้ำเอยาวดีที่ภูเขาอะเกาก์เตาง์ (Akauk Taung) ห่างจากตัวเมืองแปร นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีเจดีย์ทองแห่งเมืองดากองหรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย

4.
TZ-Myanmar 10 : พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน พัก 5 ดาว (ก.ย.-ต.ค.61)
สายการบิน: DD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
06-07, 13-15, 23-25 ก.ย.61ราคา10,900.-
07-09, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24 ก.ย.61ราคา11,900.-
04-06, 05-07, 14-16, 20-22, 26-28, 27-29 ต.ค.61ราคา11,900.-
12-14, 21-23 ต.ค.61ราคา12,900.-
ราคาเริ่มต้น 10,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
เมนูพิเศษ!!! เมนูเป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำเผา สักการะ เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน ชม เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ชมความงดงามอร่ามตาสีทองที่ เจดีย์ชเวดากอง มหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของพม่า ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า ช้อปปิ้ง ตลาดสก๊อต

5.
IB-Myanmar 50 : โปรน้องดี บินดี อยู่ดี พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พักหรู 4 ดาว (ก.ค.-ก.ย.61)
สายการบิน: PG
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
06-08, 13-15, 20-22, 28-30 ก.ค.61ราคา11,900.-
24-26 ส.ค.61 / 31 ส.ค.- 02 ก.ย.61ราคา11,900.-
07-09, 14-16, 21-23, 28-30 ก.ย.61ราคา11,900.-
27-29 ก.ค.61 (วันอาสาฬหบูชา)ราคา13,900.-
10-12, 11-13 ส.ค.61 (วันแม่แห่งชาติ)ราคา13,900.-
ราคาเริ่มต้น 11,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
เจดีย์โบตาทาวน์สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(ShwedagonPagod) พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีเจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (ShweMordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง(KanbawzaThardi Palace) ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) แปลว่า ก้อนหินทอง อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร

6.
IB-Myanmar 41 : แกรนด์พม่า เจาะลึกเมืองน่าเที่ยว 6 วัน ย่างกุ้ง อินแขวน พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล สักการะ 5 มหาบูชาสถาน พักหรู 4 ดาว
สายการบิน: FD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 6 วัน
กำหนดการ:
26-31 ก.ค.61 (วันอาสาฬหบูชา)ราคา28,900.-
10-15 ส.ค.61 (วันแม่แห่งชาติ)ราคา28,900.-
ราคาเริ่มต้น 28,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา(ShweMordore)ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าเจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลว่า ก้อนหินทอง อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง5.5 เมตรตั้งอยู่บนก้อนหินกลมๆ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีเจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่า ชม พระเจดีย์ชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda)ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทอง ขนาดใหญ่สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ ทะเลสาบอินเล (Inle Lake)มีพื้นที 158 ตร.กม. อยู่สูงกว่าระดับนํ้าทะเล 878 เมตร ความยาวจากเหนือจรดใต้ประมาณ 32 กม. กว้าง 5 กม. เกิดจากลำธารหลายสายที่ไหลมาจากเทือกเขาที่ทอดขนานไปทั้งทางทิศตะวันตกและตะวันออก มีน้ำไหลจากทะเลสาบไปลงแม่นํ้าสาละวิน พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม”

เดือน กรกฎาคม 2561
7.
IB-Myanmar 42 : ทัวร์พม่า SUPER SHOCK มัณฑะเลย์ 2 วัน 1 คืน
สายการบิน: FD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 2 วัน
กำหนดการ:
17-18 ส.ค.61ราคา6,900.-
21-22, 28-29 ก.ค.61ราคา7,900.-
04-05, 11-12ส.ค.61ราคา7,900.-
ราคาเริ่มต้น 6,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
•ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน •ชมสพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน •ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ •ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ •ชมวัดกุโสดอ •เมนูพิเศษ กุ้งแม้น้ำเผา •แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ผ้าเช็ดพระพักตร์ + สมุดสวดมนต์ + น้ำดื่ม + ร่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด)

8.
IB-Myanmar 36 : โปรสุดคุ้ม พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พักหรู 5 ดาว 2วัน 1คืน (เม.ย.-ก.ย.61)
สายการบิน: DD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 2 วัน
กำหนดการ:
24-25 ก.ค.61 / 31 ก.ค.- 01 ส.ค.61ราคา7,900.-
07-08, 14-15, 28-29 ส.ค.61ราคา7,900.-
04-05, 18-19, 25-26 ก.ย.61ราคา7,900.-
ราคาเริ่มต้น 7,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
พระธาตุมุเตา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เมืองสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตลาดโบโจ๊ก อองซาน เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป

9.
IB-Myanmar 48 : เที่ยวพม่า ในราคาจิ๊บ จิ๊บ บินไปกับนกแอร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พักหรู 4ดาว ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง 3วัน 2คืน
สายการบิน: DD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
20-22, 21-23 ก.ค.61ราคา8,999.-
03-05, 04-06, 17-19, 18-20 24-26, 25-27 ส.ค.61 / 31ส.ค.61-02ก.ย.61ราคา8,999.-
27-29, 28-30 ก.ค.61ราคา9,999.-
10-12 ส.ค.61ราคา9,999.-
ราคาเริ่มต้น 8,999.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
• กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ • สักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า เจดีย์เก่าแก่แห่งเมืองสิเรียม ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า • นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือ พระนอนตาหวานสักการะ พระอุปคุต เมืองสิเรียม • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก๊อต แหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง • ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน • อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด • เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว • แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

10.
NP-Myanmar 12 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน
สายการบิน: UB
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
06-08, 07-09, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23 ก.ค.61ราคา9,997.-
27-29, 28-30 ก.ค.61 (วันอาสาหบูชา)ราคา10,997.-
ราคาเริ่มต้น 9,997.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่า เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินแขวน เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง

11.
IB-Myanmar 45 : พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เทพทันใจ ฟรีกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน พัก 4 ดาว สุดคุ้ม!! ชาบูชิบุฟเฟ่ต์
สายการบิน: DD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
20-22, 21-23 ก.ค.61ราคา10,900.-
03-05, 04-06, 17-19, 18-20, 24-26, 25-27 ส.ค.61 / 31 ส.ค.- 02 ก.ย.61ราคา10,900.-
01-03, 07-09, 08-10, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24, 28-30 ก.ย.61 / 29 ก.ย.- 01 ต.ค.61ราคา10,900.-
27-29, 28-30 ก.ค.61ราคา11,900.-
10-12, 11-13 ส.ค.61ราคา11,900.-
ราคาเริ่มต้น 10,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา(ShweMordore)ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า นำท่านนมัสการ ยอดเจดีย์หักซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง(KanbawzaThardi Palace)ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น(Kyaik Pun Buddha)สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4ทิศ สูง 30 เมตร นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี

12.
IB-Myanmar 35 : โปรพม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน (พ.ค.-ก.ย.61)
สายการบิน: DD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
06-08, 07-09, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23 ก.ค.61ราคา11,900.-
03-05, 04-06, 17-19, 18-20, 24-26, 25-27 ส.ค.61ราคา11,900.-
31 ส.ค.- 02 ก.ย.61ราคา11,900.-
01-03, 07-09, 08-10, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24, 28-30 ก.ย.61 / 29 ก.ย.- 01 ต.ค.61ราคา11,900.-
27-29, 28-30 ก.ค.61 / 10-12, 11-13 ส.ค.61ราคา12,900.-
ราคาเริ่มต้น 11,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา + น้ำดื่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 5 ดาว

13.
IB-Myanmar 40 : พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พักโรงแรมหรู 5 ดาว พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม ขอพรเทพทันใจ พิเศษ!! เมนู ซุปเปอร์ซีฟู๊ด ซาซิมิ กุ้ง กั้ง ปู ปลา
สายการบิน: SL
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
20-22, 21-23 ก.ค.61ราคา11,900.-
3-5, 4-6, 17-19, 18-20, 24-26, 25-27 ส.ค.61 / 31 ส.ค.61-2 ก.ย.61ราคา11,900.-
27-29, 28-30 ก.ค.61ราคา12,900.-
ราคาเริ่มต้น 11,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ 1ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ พระนอนตาหวาน พักหรู 5 ดาว***** จัดเต็ม ซาซิมิ กุ้ง กั้ง ปู ปลา

14.
IB-Myanmar 46 : พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พัก 5 ดาว พระธาตุอินแขวน สิเรียม เทพทันใจ พิเศษ!! เมนู ซุปเปอร์ซีฟู้ด ซาซิมิ กุ้ง กั้ง ปู ปลา
สายการบิน: SL
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
20-22, 21-23 ก.ค.61ราคา11,900.-
03-05, 18-20, 24-26, 25-27 ส.ค.61 / 31 ส.ค.- 02 ก.ย.61ราคา11,900.-
01-03, 07-09, 14-16, 21-23, 28-30 ก.ย.61 / 29 ก.ย.- 01 ต.ค.61ราคา11,900.-
27-29, 28-30 ก.ค.61 / 10-12, 11-13 ส.ค.61ราคา12,900.-
ราคาเริ่มต้น 11,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา(ShweMordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง (KanbawzaThardi Palace)ซึ่งเพิ่ง เริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลว่า ก้อนหินทอง อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตรตั้งอยู่บนก้อนหินกลมๆ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีเจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง เมนูสุดพิเศษ ซุปเปอร์ซีฟู๊ด (กั้ง / กุ้ง / ปู / หอย / ปลา / ซาซิมิกุ้งมังกร)

15.
IB-Myanmar 39 : โปรยิ้มยิ้ม พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน 4 วัน 3 คืน
สายการบิน: SL
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 4 วัน
กำหนดการ:
05-08, 12-15 ก.ค.61ราคา12,900.-
26-29 ก.ค.61ราคา13,900.-
02-05 ส.ค.61 / 30ส.ค.61-02ก.ย.61ราคา13,900.-
ราคาเริ่มต้น 12,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ เที่ยวเมืองสิเรียม สักการะเจดีย์เยเลพญา สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1ใน 5 มหาบูชาสถาน สักการะพระธาตุมุเตาหรือเจดีย์ชเวมอดอร์ 1ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ.วัดไจ๊คะวาย ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก็อต

16.
WS-Myanmar 06 : ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน
สายการบิน: 8M
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
27-29 ก.ค.61(วันอาสาหบูชา)ราคา13,900.-
11-13 ส.ค.61 (วันแม่แห่งชาติ)ราคา13,900.-
ราคาเริ่มต้น 13,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมหาเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย) นมัสการพระธาตุหักอันศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุมุเตา หรือเจดีย์ชเวมอดอร์ สักการะมหัศจรรย์เจดีย์ พระธาตุอินทร์แขวน เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำย่าง // เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร

17.
IB-Myanmar 47 : ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ 5 วัน
สายการบิน: FD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 5 วัน
กำหนดการ:
05-09 ก.ค.61ราคา20,900.-
23-27 ส.ค.61ราคา20,900.-
26-30 ก.ค.61 (วันหยุดอาสาหบูชา)ราคา21,900.-
09-13 ส.ค.61 (วันแม่แห่งชาติ)ราคา21,900.-
ราคาเริ่มต้น 20,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe Mordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลว่า ก้อนหินทอง อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง5.5 เมตรตั้งอยู่บนก้อนหินกลมๆ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shew Thalyang Buddha) กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี พระเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ นมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม”

เดือน สิงหาคม 2561
18.
IB-Myanmar 53 : ทัวร์พม่า สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 8 เทพทันใจ 2 วัน 1 คืน พิเศษ เมนู ชาบูชิ บุฟเฟ่ต์ พักหรู 4 ดาว (ส.ค.-ก.ย.61)
สายการบิน: DD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 2 วัน
กำหนดการ:
07-08, 14-15, 28-29 ส.ค.61ราคา6,900.-
04-05, 18-19, 25-26 ก.ย.61ราคา6,900.-
ราคาเริ่มต้น 6,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
เจดีย์ไจ๊เข้า (Kyaik Khauk Pagoda) พระเจดีย์เยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) เจดีย์โบตาทาวน์ นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์สุเล (Sule Pagoda) พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagod) อร่อยเต็มอิ่มกับชาชูชิ สุกี้หม้อไฟและซูชิ ข้าวปั้นสารพัดหน้าในเครือโออิชิ เจดีย์กาบาเอ (World Peace Pagoda) เจดีย์ไจ๊กะส่าน (kyaikkasan pagoda) เจดีย์เอ่งต่อหย่า (Eain taw Yar pagoda) เจดีย์เมียตซอนินเนือง ( Myat Saw Nyi Naung )

19.
VP-Myanmar 01 : ทัวร์พม่าดีดี!! 3วัน 2คืน ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์
สายการบิน: FD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
03-05, 04-06, 12-14, 18-20, 25-27 ส.ค.61 / 31ส.ค.61-02ก.ย.61ราคา9,999.-
01-03, 08-10, 15-17, 22-24, 28-30ก.ย.61 / 29ก.ย.61-01ต.ค.61ราคา9,999.-
10-12 ส.ค.61ราคา11,500.-
ราคาเริ่มต้น 9,999.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
สักการะ เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา เจดีย์โบตะทาวน์, เทพทันใจ เจดีย์ไจ้ปุ่น พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนชเวตาเลียว ช้อปปิ้งตลาดสก็อต พิเศษ!! บุปเฟ่ต์ชาบู

20.
IB-Myanmar 52 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เนปิดอว์ อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน พิเศษ เมนูซุปเปอร์ซีฟู้ด (ส.ค.-ก.ย.61)
สายการบิน: SL
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 4 วัน
กำหนดการ:
02-05 ส.ค.61ราคา12,900.-
30 ส.ค.- 02 ก.ย.61ราคา12,900.-
06-09, 20-23 ก.ย.61ราคา12,900.-
10-13 ส.ค.61 (วันแม่แห่งชาติ)ราคา15,900.-
ราคาเริ่มต้น 12,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
สักการะ มหาเจดีย์อุปปาตสันติ เมืองเนปิดอว์ ตึกรัฐสภาแห่งใหม่ของกรุงเนปิดอว์ ช้างเผือก พระธาตุอินทร์แขวน พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมนูสุดพิเศษ ซุปเปอร์ซีฟู๊ด (กั้ง / กุ้ง / ปู / หอย / ปลา / ซาซิมิกุ้งมังกร)

21.
IB-Myanmar 38 : ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน 4 วัน บินภายใน (พ.ค.-ส.ค.61)
สายการบิน: FD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 4 วัน
กำหนดการ:
02-05, 16-19, 23-26 ส.ค.61ราคา16,900.-
ราคาเริ่มต้น 16,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
อมรปุระ เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก พระเจดีย์ชเวสิกอง ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ วัดติโลมินโล สร้างขึ้นเมื่อปี 1211 โดยพระบัญชาของพระเจ้านันต่าว-มยา พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก ท่านจะได้ชมการเชิดหุ่นที่ดูเหมือนมีชีวิตจริง พร้อมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่น้ำอิระวดีสู่มิงกุน พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” เมืองสกายน์ ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาที่สำคัญ

22.
WS-Myanmar 07 : ย่างกุ้ง เฮโฮ อินเล 3 วัน 2 คืน มหาเจดีย์ชเวดากอง ทะเลสาบอินเล
สายการบิน: 8M
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
11-13 ส.ค.61 (วันแม่แห่งชาติ)ราคา19,900.-
07-09, 28-30 ก.ย.61ราคา19,900.-
13-15, 20-22 ต.ค.61ราคา19,900.-
ราคาเริ่มต้น 19,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
สักการะ เทพทันใจ อธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ สักการะ พระตาหวาน ที่ตาสวยที่สุด ไหว้ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสูงสุดของพม่า ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง...ตลาดสก๊อต ล่องเรือ ทะเลสาบอินเล ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า สัมผัสวิถีชีวิตการพายเรือด้วยเท้าของชาวอินคา สักการะ พระบัวเข็ม พระแห่งโชคลาภคุ้มกันภัย หมู่บ้านทอผ้าแบบพื้นเมือง แปลงผักลอยน้ำ แบบฉบับชาวอินคา ชม วัดแมวกระโดด วัดที่มีอายุกว่า 200 ปี

เดือน ตุลาคม 2561
23.
NP-Myanmar 13 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน (ต.ค.-ธ.ค.61 ปีใหม่)
สายการบิน: UB
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
05-07, 06-08, 19-21, 26-28, 27-29 ต.ค.61ราคา9,997.-
03-05, 10-12, 17-19, 23-25, 24-26 พ.ย.61ราคา9,997.-
07-09, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24 ธ.ค.61ราคา9,997.-
12-14, 13-15, 20-22, 21-23 ต.ค.61ราคา10,997.-
08-10, 29-31 ธ.ค.61 / 30 ธ.ค.61- 01 ม.ค.62ราคา10,997.-
ราคาเริ่มต้น 9,997.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่า พระราชวังบุเรงนอง และบัลลังก์ผึ้ง ซึ่งเพิ่มเริ่มขุดค้น และบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 พระมหาเจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ภายใน บรรจุพระเกศาธาตุ ของพระพุทธเจ้าพระธาตุอินแขวน ( GOLDEN ROCK ) แปลว่า ก้อนหินทอง อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร เจดีย์ไจ๊ปุ่น สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร ตลาดสก็อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก็อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ

24.
IB-Myanmar 49 : พม่า 4 เมือง ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ 4 วัน เจดีย์ชเวสิกอง พระมหามัยมุนี เจดีย์ชเวดากอง
สายการบิน: FD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 4 วัน
กำหนดการ:
02-05, 16-19 พ.ย.61 / 14-17 ธ.ค.61 / 18-21, 25-28 ม.ค.62 / 02-05 ก.พ.62ราคา18,900.-
12-15, 19-22 ต.ค.61 / 06-09, 21-24 ธ.ค.61 / 16-19 ก.พ.62ราคา19,900.-
07-10 ธ.ค.61ราคา20,900.-
29 ธ.ค.61- 01 ม.ค.62 / 30 ธ.ค.61- 02 ม.ค.62ราคา21,900.-
ราคาเริ่มต้น 18,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี พระเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก ท่านจะได้ชมการเชิดหุ่นที่ดูเหมือนมีชีวิตจริง พร้อมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง ชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี นมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า เมืองสกายน์ ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาที่สำคัญ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองสกายน์ ลุ่มแม่น้ำอิระวดี เจดีย์จำนวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่บนภูเขา และริมฝั่งแม่น้ำ ประมานพุทธศตวรรษที่ 19

เดือน พฤศจิกายน 2561
25.
IB-Myanmar 51 : โปรจิ๊บจิ๊บ ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน 2 คืน พักหรู 4 ดาว ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง (พ.ย.61-มี.ค.62)
สายการบิน: DD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
02-04, 03-05, 09-11, 10-12, 16-18, 23-25, 24-26 พ.ย.61ราคา9,999.-
30 พ.ย.- 02 ธ.ค.61 / 07-09, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24 ธ.ค.61 / 04-06, 05-07, 11-13, 12-14, 18-20, 19-21, 25-27, 26-28 ม.ค.62 / 01-03, 02-04, 08-10, 09-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25 ก.พ.62 / 01-03, 02-04, 08-10, 09-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25 มี.ค.6ราคา10,900.-
01-03, 08-10 ธ.ค.61 / 31 ธ.ค.- 02 ม.ค.62ราคา11,900.-
28-30 ธ.ค.61 / 30 ธ.ค.- 01 ม.ค.62ราคา12,900.-
29-31 ธ.ค.61ราคา13,900.-
ราคาเริ่มต้น 9,999.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ตลาดโบโจ๊ก อองซาน หรือ ตลาดสก๊อต เจดีย์ไจ๊เข้า พระเจดีย์เยเลพญา นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

 
26.
IB-Myanmar 30 : โปรสุขใจ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พักหรู 4 ดาว 3 วัน
สายการบิน: FD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
08-10, 09-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25 มิ.ย.61ราคา9,999.-
ราคาเริ่มต้น 9,999.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)

27.
IB-Myanmar 32 : โปรประหยัด เที่ยวพม่า บินนกแอร์ 3 วัน พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พักหรู 4 ดาว
สายการบิน: DD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
25-27, 26-28 พ.ค.61ราคา9,999.-
1-3, 2-4, 8-10, 9-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25 มิ.ย.61 29 มิ.ย.61-1 ก.ค.61 / 30 มิ.ย.61-2 ก.ค.61 /ราคา9,999.-
ราคาเริ่มต้น 9,999.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี

28.
BT-Myanmar 13 : พม่า สบาย..อิ่มบุญ สุขใจ ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน โดยสายการบินนกแอร์ DD
สายการบิน: DD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
06-08, 07-09 08-10, 09-11, 13-15, 14-16 15-17, 20-22, 22-24, 23-25 27-29, 28-30 มิ.ย.61 29มิ.ย.61-01ก.ค.61ราคา11,991.-
ราคาเริ่มต้น 11,991.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
1.สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ และพระธาตุอินทร์แขวน 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ 3.ไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค้า ณ เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา 4.สักการะ สถูปพระสุพรรณกัลยา ณ วัดไจ่กะเลาะ 5.อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร 6.ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต

<<April 2018>>
SunMonTueWedThrFriSat
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
CALL CENTER บริการหาทัวร์ตามใจคุณ ปลอดภัยเมื่อเดินทางกับเรา แชทกับเราline@