ทัวร์พม่า ยอดขายอันดับ 1

อิ่มเอมใจกับโปรแกรมทัวร์พม่ายอดขายอันดับหนึ่ง เริ่มเส้นทางสายธรรมะ ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พาท่านเที่ยวหงสาวดี เจดีย์ไจ๊ปุ่นพระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังวังบุเรงนองพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี เจดีย์โบดาทาวน์ เทพทันใจ มหาเจดีย์ชเวดากองโชว์นาฏศิลเมียนมาร์ เจดีย์เยเลพญา พระหินอ่อน ช้างเผือก และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อตหรือจะเลือกสุขใจกับเส้นทางบุญย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวนพาท่านนมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง ขอพรเทพทันใจที่เจดีย์โบตะทาว สักการะเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ ณ เมืองหงสาวดีร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1000 รูป ที่วัด ไจ้คะวายสักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โทและช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต

สำหรับท่านที่สนใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศพม่าสามารถโทรสอบถามและจองโปรแกรมทัวร์ ได้ที่พนักงานขาย หรืออัพเดทโปรโมชั่นทัวร์พม่าราคาถูก ทุกสัปดาห์ ที่เว็บไซต์แห่งนี้ ทางบริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสและความไว้วางใจในการให้บริการแก่ท่าน เพื่อให้การท่องเที่ยวต่างประเทศของท่านเป็นไปอย่างราบรื่น

ทัวร์พม่าราคาถูก โปรแกรมทัวร์ทั้งหมด
HOT ถูกเวอร์ !!
1.
NP-Myanmar 10 : ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3 วัน 2คืน
สายการบิน: UB
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
27-29 พ.ค.60ราคา8,999.-
09-11, 16-18, 23-25 มิ.ย.60 / 23-25 ก.ค.60ราคา9,999.-
18-20, 25-27 ส.ค.60 / 08-10, 15-17, 22-24 ก.ย.60ราคา9,999.-
09-11, 10-12 ก.ค.60 (วันอาสาฬหบูชา)ราคา10,999.-
12-14 ส.ค.60 (วันแม่แห่งชาติ)ราคา10,999.-
ราคาเริ่มต้น 8,999.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
เมืองสิเรียม (Thanlyin) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร เมื่อเดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง พระเจดีย์เยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) บนเกาะกลางน้ำอายุนับพันปี มหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง วัดไจ้คะวาย เพื่อทำบุญใส่บาตรข้าวสวยแด่ภิกษุ สามเณร จำนวน 1,200 รูป ที่นี้เราจะใส่บาตรข้าวสวยเพียงอย่างเดียว เจดีย์ชเวมอดอว์ คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา เป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี ช้อปปิ้งตลาดสก็อต ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีสินค้าของที่ระลึกมากมาย อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าโสร่ง สักการะขอพรจาก “เทพทันใจ” (นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา

2.
IB-Myanmar 98 : โปรจิ๊บ จิ๊บ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3 วัน 2 คืน
สายการบิน: DD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
26-28 พ.ค.60ราคา9,999.-
02-04, 03-05, 09-11, 16-18, 17-19, 23-25 มิ.ย.60 / 30 มิ.ย.- 02 ก.ค.60ราคา9,999.-
01-03, 14-16, 15-17, 21-23,22-24, 28-30, 29-31 ก.ค.60ราคา9,999.-
07-09, 08-10 ก.ค.60ราคา10,900.-
ราคาเริ่มต้น 9,999.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
กหรู 4 ดาว+พิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์+เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งเผา+ชุดเสริมบารมี 1 ชุด กราบขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะ วัดมหาเจดีย์พระเจ้าบุเรงนอง สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือ พระนอนตาหวานสักการะ พระอุปคุต เมืองสิเรียม ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก๊อต แหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ+พักหรูหราระดับ 4 ดาว Best Western or Summit Parkview 4*

3.
IB-Myanmar 99 : โปรจิ๊บ จิ๊บ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3 วัน 2 คืน
สายการบิน: DD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
04-06, 05-07, 18-20, 19-21, 25-27, 26-28 ส.ค.60ราคา9,999.-
01-03, 02-04, 08-10, 09-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25 ก.ย.60ราคา9,999.-
11-13 ส.ค.60 (วันแม่แห่งชาติ)ราคา11,900.-
12-14 ส.ค.60 (วันแม่แห่งชาติ)ราคา12,900.-
ราคาเริ่มต้น 9,999.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
พักหรู 4 ดาว+พิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์+เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งเผา+ชุดเสริมบารมี 1 ชุด กราบขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะ วัดมหาเจดีย์พระเจ้าบุเรงนอง สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือ พระนอนตาหวานสักการะ พระอุปคุต เมืองสิเรียม ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก๊อต แหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ+พักหรูหราระดับ 4 ดาว Best Western or Summit Parkview 4*

โปรแกรมแนะนำ
4.
WS-Myanmar 05 : ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ 3 วัน 2 คืน
สายการบิน: 8M
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
27-29 พ.ค.60ราคา9,900.-
08-10 ก.ค.60 (วันอาสาฬหบูชา)ราคา9,900.-
12-14 ส.ค.60 (วันแม่แห่งชาติ)ราคา9,900.-
ราคาเริ่มต้น 9,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
หนึ่งเดียวในโลก!! ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ชมพระตำหนักไม้สัก ศิลปะพม่าแท้ๆ ชมทัศนียภาพรอบเมืองมัณฑะเลย์บน มัณฑะเลย์ฮิลล์ เจดีย์กวงมูดอร์ หรือ วัดเจดีย์นมนาง

5.
IB-Myanmar 88 : โปรประหยัด ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน2คืน
สายการบิน: DD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
03-05,10-12,17-19, 24-26 มิ.ย.60ราคา10,900.-
02-04,09-11, 16-18,23-25 มิ.ย.60, 30 มิ.ย.60-02 ก.ค.60ราคา11,900.-
ราคาเริ่มต้น 10,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 4 ดาว Best Western or Summit Park View Hotel 4* แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)

6.
IB-Myanmar 85 : โปรน้องดี พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2คืน
สายการบิน: PG
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
26-28 พ.ค.60/ 02-04,09-11,16-18,23-25 มิ.ย.60,30 มิ.ย.60-02 ก.ค.60/ 07-09,14-16, 21-23,28-30 ก.ค.60/ 04-06,12-14,18-20,25-27 ส.ค.60/ 01-03,08-10,15-17,22-24 ก.ย.60, 29 ก.ย.60-01 ต.ค.60ราคา11,900.-
08-10 ก.ค.60/ 11-13 ส.ค.60ราคา12,900.-
ราคาเริ่มต้น 11,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ WESTERN or SUMMIT แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)

7.
NP-Myanmar 09 : ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน
สายการบิน: ฺ๊UB
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
26-28 พ.ค.60 / 09-11, 16-18 มิ.ย.60 / 30 มิ.ย.- 02 ก.ค.60ราคา11,999.-
23-25 ก.ค.60 / 18-20, 25-27 ส.ค.60ราคา11,999.-
08-10, 15-17, 22-24 ก.ย.60ราคา11,999.-
08-10, 09-11 ก.ค.60 (วันอาสาฬหบูชา)ราคา12,999.-
12-14 ส.ค.60 (วันแม่แห่งชาติ)ราคา12,999.-
ราคาเริ่มต้น 11,999.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ขึ้นสุวรรณภูมิ สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต เจดีย์โปตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนา พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe Mordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า นำท่านนมัสการ ยอดเจดีย์หักซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ชม เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) แปลว่า ก้อนหินทอง อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร

8.
IB-Myanmar 86 : โปรยิ้มยิ้ม ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 4 วัน3คืน
สายการบิน: SL
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 4 วัน
กำหนดการ:
08-11,22-25 มิ.ย.60/ 27-30 ก.ค.60/24-27 ส.ค.60/ 07-10 ก.ย.60, 28 ก.ย.60-01 ต.ค.60/ 12-15,19-22 ต.ค.60ราคา12,900.-
06-09 ก.ค.60/ 10-13 ส.ค.60/22-25 ต.ค.60ราคา13,900.-
07-10 ก.ค.60/11-14 ส.ค.60/ 20-23 ต.ค.60ราคา14,900.-
ราคาเริ่มต้น 12,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา วัดไจ่กระเลาะ เที่ยวเมืองสิเรียม สักการะเจดีย์เยเลพญา ขอพรพระอุปคุต สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย ,ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+น้ำอัดลม+ผ้าเย็น เมนูพิเศษ ซุปเปอร์ซีฟู๊ด (กั้ง,กุ้ง,ปู,ปลา,หอย,ซาซิมิกุ้งมังกร)+ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+สมุดสวดมนต์)

9.
IB-Myanmar 87 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน2คืน
สายการบิน: DD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
02-04,03-05,09-11,10-12,16-18,17-19, 23-25,24-26 มิ.ย.60ราคา13,900.-
ราคาเริ่มต้น 13,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวานสักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย ขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ เจดีย์เยเลพญา สิเรียม อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัดต่อวัน เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ NOVOTEL YANGON MAX แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+บทสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า)

10.
IB-Myanmar 92 : ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ 5 วัน
สายการบิน: 8M
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 5 วัน
กำหนดการ:
04-08, 11-15, 25-29 พ.ค.60ราคา23,900.-
08-12, 22-26 มิ.ย.60ราคา23,900.-
06-10(วันอาสาฬหบูชา), 27-31 ก.ค.60ราคา23,900.-
10-14(วันแม่แห่งชาติ) , 24-28 ส.ค.60 / 07-11 ก.ย.60ราคา23,900.-
28 ก.ย.- 02 ต.ค.60ราคา25,900.-
ราคาเริ่มต้น 23,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
พิเศษสุด เมนูสุกี้ชาบูชิ โออิชิบุฟเฟ่ต์ กุ้งแม่น้ำเผา บินไปกับเมียนมาร์แอร์เวย์ ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง เป็นมหาบูชาสถานสูงสุดของประเทศพม่า สักการะ พระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอร์ ใจกลางเมืองหงสาวดี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม และชม วัดกุโสดอ พระธาตุอินทร์แขวน เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งลุ่มอิระวดี บินเข้าย่างกุ้ง บินออกทางมัณฑะเลย์ ไม่เหนื่อย เมนูพิเศษ สุกี้ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ+กุ้งเผา อิ่มอร่อยอย่างจุใจ

เดือน พฤษภาคม 2560
11.
IB-Myanmar 94 : ทัวร์พม่า พุกาม ทะเลสาบอินเล 4 วัน
สายการบิน: FD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: วัน
กำหนดการ:
04-07, 10-13, 25-28 พ.ค.60ราคา24,900.-
27-30 ก.ค.60 / 31 ส.ค.- 03 ก.ย.60ราคา24,900.-
14-17 ก.ย. , 28 ก.ย.- 01 ต.ค.60ราคา24,900.-
07-10 ก.ค.60 (วันอาสาฬหบูชา)ราคา26,900.-
11-14 ส.ค.60 (วันแม่แห่งชาติ)ราคา26,900.-
ราคาเริ่มต้น 24,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
พระบัวเข็ม มัณฑะเลย์ พระมหามัยมุณี พิเศษสุด กุ้งแม่น้ำเผา+ชุดเสริมบารมี+นั่งเครื่องบินภายใน 3 เมือง+พักที่อินเล สักการะ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชม พระราชวังมัณฑะเลย์ ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา สักการะพระบัวเข็ม ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน เที่ยวเมือง สกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม และชม วัดกุโสดอ เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา

12.
BT-Myanmar 02 : ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
สายการบิน: DD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
28-30 พ.ค.60ราคา9,999.-
26-28, 27-29 พ.ค.60ราคา10,999.-
ราคาเริ่มต้น 9,999.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา สักการะพระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา ขอพระเทพทันใจ ช้อปปิ้งตลาดสก็อต ไหว้พระอิ่มบุญ อิ่มใจ บินเช้ากลับค่ำ พักดีระดับ 4 ดาว Best Western Greenhill เที่ยวคุ้มคุณภาพครบ

13.
IB-Myanmar 100 : โปรสุขใจ พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พักหรู 4 ดาว 3 วัน 2 คืน
สายการบิน: SL
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
02-04, 16-18 มิ.ย.60ราคา10,900.-
30 มิ.ย.- 02 ก.ค.60ราคา11,900.-
ราคาเริ่มต้น 10,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 4 ดาว Best Western or Summit Park View Hotel 4*

14.
TJ-Myanmar 01 : พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินแขวน 3วัน
สายการบิน: FD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
26–28,27–29 พ.ค.60ราคา12,900.-
ราคาเริ่มต้น 12,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์คู่บ้านคู่เมือง ศูนย์รวมจิตใจชาวพม่า เป็นพระธาตุประจำปีมะเมียเจดีย์ชเวมอว์ดอว์ แห่งหงสาวดี เจดีย์ที่สูงที่สุดในแผ่นดินพม่า พระธาตุอินทร์แขวน ก้อนหินมหัศจรรย์ เชื่อว่าพระอินทร์มาแขวนไหว้ สิเรียม ขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ ณ เจดีย์กลางน้ำ เจดีย์เยเลพญา อิ่มอร่อย เมนูพิเศษ...กุ้งแม่น้ำหงสาวดี สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง

15.
IB-Myanmar 89 : โปรจัดให้ ย่างกุ้ง หงสา เทพทันใจ พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
สายการบิน: SL
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
10-12, 11-13, 12-14, 13-15, 19-21, 20-22, 26-28, 27-29 พ.ค.60ราคา11,900.-
10-12 พ.ค.60(วันวิสาขบูชา)ราคา12,900.-
ราคาเริ่มต้น 11,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
บินไลอ้อน พักหรูมีระดับ 4 ดาว+พิเศษ เมนู ซุปเปอร์ซีฟู๊ด+เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำเผา ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ เจดีย์เยเลพญา สิเรียม อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด พิเศษ ซุปเปอร์ซีฟู๊ด (กั้ง,กุ้ง,ปู,ปลา,หอย,ซาซิมิกุ้งมังกร)+ พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)

16.
HG-Myanmar 66 : ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
สายการบิน: FD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
12-14,13-15,18-20,19-21,20-22 พ.ค. 60ราคา12,900.-
ราคาเริ่มต้น 12,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
กรุงเทพฯ ย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น ย่างกุ้ง พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) ย่างกุ้ง เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) เทพกระซิบ ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต วัดพระหินอ่อน ช้างเผือก กรุงเทพฯ

17.
HG-Myanmar 67 : ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
สายการบิน: FD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
20-22,26-28,27-29 พ.ค.60ราคา12,900.-
12-14 พ.ค.60ราคา14,900.-
ราคาเริ่มต้น 12,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
กรุงเทพฯ ย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น ย่างกุ้ง พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) เทพกระซิบ ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต วัดพระหินอ่อน ช้างเผือก กรุงเทพฯ

18.
HG-Vietnam 36 : เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน
สายการบิน: QR
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 4 วัน
กำหนดการ:
25-28 พ.ค.60/ 15-18 มิ.ย.60ราคา12,900.-
ราคาเริ่มต้น 12,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
กรุงเทพฯ ฮานอย ฮาลอง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน ฮาลอง ล่องเรืออ่าวฮาลอง+ถ้ำนางฟ้า นิงห์บิงห์ ล่องเรือฮาลองบก+ถ้ำตำก๊อก ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบวัดหง๊อกเซิน การแสดงโชวร์หุ่นกระบอกน้ำ ฮานอย สุสานลุงโฮ วัดเจดีย์เสาเดียว พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ช้อปปิ้งถนน 36 สาย กรุงเทพฯ (อาหารกลางวัน ที่ BUFFET SEN )

19.
IB-Myanmar 96 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พัก 5 ดาว MELIA YANGON HOTEL เมนู ซุปเปอร์ซีฟู๊ด
สายการบิน: SL
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
02-04, 03-05, 09-11, 10-12, 16-18, 17-19, 23-25, 24-26 มิ.ย.60 / 30 มิ.ย.- 02 ก.ค.60ราคา12,900.-
ราคาเริ่มต้น 12,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม ขอพรเทพทันใจ บินไลอ้อน พักชาเตรียม 5 ดาว+พิเศษ เมนู ซุปเปอร์ซีฟู๊ด+เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำเผา ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน นมัสการพระนอนตาหวาน ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ เจดีย์เยเลพญา สิเรียม อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษ ซุปเปอร์ซีฟู๊ด (กั้ง,กุ้ง,ปู,ปลา,หอย,ซาซิมิกุ้งมังกร)+ พัก MELIA or CHATRIUM ระดับ 5 ดาว

20.
SW-Myanmar 03 : ย่างกุ้ง หงสาอินทร์แขวน 3 วัน
สายการบิน: 8M
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
12-14,26-28 พ.ค.60/ 09-11,23-25 มิ.ย.60/14-16,21-23 ก.ค.60/04-06,18-20 ส.ค.60ราคา12,999.-
ราคาเริ่มต้น 12,999.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ย่างกุ้ง ย่างกุ้ง...มหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ หงสา...พระธาตุมุเตาไจ้โท่...พระธาตุอินทร์แขวน พิเศษ..เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำ

21.
HG-Myanmar 68 : มัณฑะเลย์ พุกาม 4วัน 3 คืน
สายการบิน: PG
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 4 วัน
กำหนดการ:
18-21,25-28 พ.ค.60ราคา15,900.-
04-07,05-08,11-14,12-15 พ.ค.60ราคา16,900.-
ราคาเริ่มต้น 15,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
กรุงเทพฯ มัณฑะเลย์ พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ วัดกุโสดอ พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์ สะพานไม้สักอูเบง พุกาม ชมวิวทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ในมุม 360 องศา ที่เจดีย์ชเวสันดอว์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน

22.
IB-Myanmar 103 : พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน ( บินภายใน ) (พ.ค.-ก.ค.)
สายการบิน: FD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 4 วัน
กำหนดการ:
26-29 พ.ค.60ราคา19,900.-
03-06 มิ.ย.60 / 30 มิ.ย.- 03 ก.ค.60ราคา19,900.-
27-30 ก.ค.60ราคา19,900.-
07-10 ก.ค.60 (วันอาสาฬหบูชา)ราคา20,900.-
ราคาเริ่มต้น 19,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม และชม วัดกุโสดอ พิเศษ เมนูกุ้งเผา + นั่งเครื่องบินภายในพุกาม-มัณฑะเลย์

23.
IB-Myanmar 102 : พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน ( บินภายใน )
สายการบิน: PG
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 4 วัน
กำหนดการ:
08-11, 22-25 มิ.ย.60ราคา20,900.-
07-10(วันอาสาฬหบูชา), 27-30 ก.ค.60ราคา20,900.-
11-14 (วันแม่แห่งชาติ), 24-27 ส.ค.60ราคา20,900.-
07-10 ก.ย.60 / 28 ก.ย.- 01 ต.ค.60ราคา20,900.-
ราคาเริ่มต้น 20,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
พิเศษสุด เมนูกุ้งเผา+ชุดเสริมบารมี+บริการอาหารร้อนบนเครื่อง+บินภายใน ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม และชม วัดกุโสดอ

24.
IB-Myanmar 95 : ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 5 วัน ทะเลสาบอินเล พระบัวเข็ม พระมหามัยมุณี
สายการบิน: 8M
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 5 วัน
กำหนดการ:
06-10, 13-17 พ.ค.60ราคา24,900.-
10-14 มิ.ย.60ราคา24,900.-
08-12 ก.ค.60 (วันอาสาฬหบูชา)ราคา24,900.-
12-16 ส.ค.60 (วันแม่แห่งชาติ)ราคา24,900.-
09-13 ก.ย.60ราคา24,900.-
ราคาเริ่มต้น 24,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
พิเศษสุด กุ้งแม่น้ำเผา+ชุดเสริมบารมี+นั่งเครื่องบินภายใน 3 เมือง+พักที่อินเล ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชม พระราชวังมัณฑะเลย์ ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา สักการะพระบัวเข็ม ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน เที่ยวเมือง สกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม และชม วัดกุโสดอ เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + บินภายใน 3 ขา + พักในทะเลสาบอินเล

เดือน มิถุนายน 2560
25.
BT-Myanmar 03 : ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
สายการบิน: DD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
01-03, 02-04, 03-05, 04-06, 08-10, 09-11, 10-12, 11-13, 15-17, 16-18, 17-19, 18-20, 22-24, 23-25, 24-26, 25-27 มิ.ย.60ราคา10,999.-
29 มิ.ย.- 01 ก.ค.60ราคา10,999.-
30 มิ.ย.- 02 ก.ค.60ราคา10,999.-
ราคาเริ่มต้น 10,999.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา สักการะพระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา ขอพระเทพทันใจ ช้อปปิ้งตลาดสก็อต ไหว้พระอิ่มบุญ อิ่มใจ บินเช้ากลับค่ำ พักดีระดับ 4 ดาว Best Western Greenhill เที่ยวคุ้มคุณภาพครบ

26.
IB-Myanmar 90 : โปรจัดให้ ย่างกุ้ง หงสา เทพทันใจ พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
สายการบิน: SL
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
02-04, 03-05, 09-11, 10-12, 16-18, 17-19, 23-25, 24-26 มิ.ย.60ราคา11,900.-
30 มิ.ย.- 02 ก.ค.60ราคา11,900.-
01-03, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24, 28-30, 29-31 ก.ค.60ราคา11,900.-
07-09, 08-10, 09-11 ก.ค.60 (วันอาสาฬหบูชา)ราคา11,900.-
ราคาเริ่มต้น 11,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
บินไลอ้อน พักหรูมีระดับ 4 ดาว+พิเศษ เมนู ซุปเปอร์ซีฟู๊ด+เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำเผา ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ เจดีย์เยเลพญา สิเรียม อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด พิเศษ ซุปเปอร์ซีฟู๊ด (กั้ง,กุ้ง,ปู,ปลา,หอย,ซาซิมิกุ้งมังกร)+ พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)

เดือน กรกฎาคม 2560
27.
IB-Myanmar 93 : โปรประหยัด ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
สายการบิน: DD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
01-03, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24, 28-30, 29-31 ก.ค.60 / 04-06, 05-07, 18-20, 19-21, 25-27, 26-28 ส.ค.60ราคา10,900.-
01-03, 02-04, 08-10, 09-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25 ก.ย.60ราคา10,900.-
07-09, 08-10 ก.ค.60(วันอาสาฬหบูชา)ราคา11,900.-
11-13 ส.ค.60(วันแม่แห่งชาติ)ราคา12,900.-
12-14 ส.ค.60(วันแม่แห่งชาติ)ราคา13,900.-
ราคาเริ่มต้น 10,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 4 ดาว Best Western or Summit Park View Hotel 4*

28.
IB-Myanmar 101 : โปรสุขใจ พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พักหรู 4 ดาว 3 วัน 2 คืน
สายการบิน: SL
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
01-03, 14-16, 21-23 ก.ค.60 / 04-06, 18-20 ส.ค.60ราคา10,900.-
01-03, 15-17, 22-24 ก.ย.60 / 06-09 ต.ค.60ราคา10,900.-
08-10 ก.ค.60 (วันอาสาฬหบูชา)ราคา11,900.-
21-23, 22-24 ต.ค.60 (วันปิยะมหาราช)ราคา12,900.-
ราคาเริ่มต้น 10,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 4 ดาว Best Western or Summit Park View Hotel 4*

29.
BT-Myanmar 01 : ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
สายการบิน: DD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
01-03, 02-04, 06-08, 13-15, 14-16, 15-17, 16-18, 20-22, 21-23, 22-24, 23-25, 27-29, 28-30, 29-31 ก.ค.60ราคา11,999.-
30 ก.ค.- 01 ส.ค.60ราคา11,999.-
07-09 ก.ค.60 (วันอาสาฬหบูชา)ราคา12,999.-
08-10 ก.ค.60 (วันอาสาฬหบูชา)ราคา12,999.-
09-11 ก.ค.60 (วันอาสาฬหบูชา)ราคา12,999.-
ราคาเริ่มต้น 11,999.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา สักการะพระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา ขอพระเทพทันใจ ช้อปปิ้งตลาดสก็อต ไหว้พระอิ่มบุญ อิ่มใจ บินเช้ากลับค่ำ พักดีระดับ 4 ดาว Best Western Greenhill เที่ยวคุ้มคุณภาพครบ

30.
IB-Myanmar 97 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พัก 5 ดาว MELIA YANGON HOTEL เมนู ซุปเปอร์ซีฟู๊ด
สายการบิน: SL
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
01-03, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24, 28-30, 29-31 ก.ค.60ราคา12,900.-
04-06, 05-07, 18-20, 19-21, 25-27, 26-28 ส.ค.60ราคา12,900.-
01-03, 02-04, 08-10, 09-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25 ก.ย.60ราคา12,900.-
07-09, 08-10, 09-11 ก.ค.60 (วันอาสาฬหบูชา)ราคา13,900.-
11-13, 12-14, 13-15 ส.ค.60 (วันแม่แห่งชาติ)ราคา13,900.-
ราคาเริ่มต้น 12,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม ขอพรเทพทันใจ บินไลอ้อน พักชาเตรียม 5 ดาว+พิเศษ เมนู ซุปเปอร์ซีฟู๊ด+เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำเผา อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษ ซุปเปอร์ซีฟู๊ด (กั้ง,กุ้ง,ปู,ปลา,หอย,ซาซิมิกุ้งมังกร)+ พัก MELIA or CHATRIUM ระดับ 5 ดาว แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)

31.
IB-Myanmar 104 : IB-Myanmar 103 : พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน ( บินภายใน ) (ก.ค.-ก.ย.)
สายการบิน: FD
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 4 วัน
กำหนดการ:
28-31 ก.ค.60ราคา19,900.-
04-07 ส.ค.60ราคา19,900.-
31 ส.ค.-03 ก.ย.60ราคา19,900.-
14-17 ก.ย.60 / 28 ก.ย.- 01 ต.ค.60ราคา19,900.-
11-14 ส.ค.60 (วันแม่แห่งชาติ)ราคา20,900.-
ราคาเริ่มต้น 19,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม และชม วัดกุโสดอ พิเศษ เมนูกุ้งเผา + นั่งเครื่องบินภายในพุกาม-มัณฑะเลย์

เดือน สิงหาคม 2560
32.
IB-Myanmar 91 : โปรจัดให้ ย่างกุ้ง หงสา เทพทันใจ พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
สายการบิน: SL
จำนวนที่รับ: - จำนวนวัน: 3 วัน
กำหนดการ:
04-06, 05-07, 18-20, 19-21, 25-27, 26-28 ส.ค.60ราคา11,900.-
01-03, 02-04, 08-10, 09-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25 ก.ย.60ราคา11,900.-
11-13, 12-14, 13-15 ส.ค.60 (วันแม่แห่งชาติ)ราคา12,900.-
ราคาเริ่มต้น 11,900.-
ไฮไลด์ประจำโปรแกรม
บินไลอ้อน พักหรูมีระดับ 4 ดาว+พิเศษ เมนู ซุปเปอร์ซีฟู๊ด+เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำเผา ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ เจดีย์เยเลพญา สิเรียม อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด พิเศษ ซุปเปอร์ซีฟู๊ด (กั้ง,กุ้ง,ปู,ปลา,หอย,ซาซิมิกุ้งมังกร)+ พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)

<<July 2017>>
SunMonTueWedThrFriSat
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
CALL CENTER บริการหาทัวร์ตามใจคุณ ปลอดภัยเมื่อเดินทางกับเรา